Memo Plus Ondernemingsraden 2018

Alles wat de ondernemingsraad moet weten op het gebied van het medezeggenschapsrecht!

mr. A. Brons, mw. J.C. Eikelboom, mw. mr. K.A. Jessurun, mw. mr.drs. P. Maarsen

Omschrijving

Memo Plus Ondernemingsraden is een compleet naslagwerk, dat informatie biedt waaraan in elk bedrijf behoefte bestaat. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt allereerst uitgebreid toegelicht. Ook de rechten van de or in andere wet- en regelgeving worden besproken, evenals de Europese medezeggenschap.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde in editie 2018

 • rechtsvormen van ondernemingen
 • fusies
 • corporate governance,
 • arbeidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidstijdenwetgeving
 • het socialezekerheidsrecht
 • aanvullende pensioenen
 • de jaarrekening
 • fiscale gegevens
 • praktische informatie over de hoogte van het minimumloon
 • onderwijsvakanties en tevens veel nuttige adressen.

De editie 2018 van Memo Plus Ondernemingsraden is volledig geactualiseerd en dus helemaal up-to-date. Ook nieuwe ontwikkelingen die nog niet tot wets- beleidswijzigingen hebben geleid, komen aan de orde als dit van belang is voor het medezeggenschapswerk.

Memo Plus Ondernemingsraden is een onmisbaar boek voor or-leden, maar ook voor de personeelsfunctionaris, voor leidinggevenden en ieder ander die betrokken is bij het medezeggenschapswerk.

Voor wie is dit interessant?
Memo Plus Ondernemingsraden is een onmisbaar boek voor or-leden, maar ook voor de personeelsfunctionaris, voor leidinggevenden en ieder ander die betrokken is bij het medezeggenschapswerk.

Achtergrond van de auteurs
Mr. A. Brons belastingadviseur bij Ernst & Young te Utrecht, Mevr. J.C. Eikelboom verbonden aan Eikel-boom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs bv te Leusden, Mevr. mr. K.A. Jessurun verbonden aan Sprenkels en Verschuren, actuarissen en consultants, Mevr. mr. drs. P. Maarsen werkzaam als zelfstandig jurist, adviseur en publicist op het gebied van de medezeggenschap en arbeidsrecht

Naar boven