Memo Plus ondernemingsraden 2019

Los exemplaar

Abonnement

Omschrijving

Memo Plus Ondernemingsraden is een compleet naslagwerk, dat informatie biedt waaraan in elk bedrijf behoefte bestaat. Het boek bevat alles wat de ondernemingsraad (or) moet weten op het gebied van het medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt allereerst uitgebreid toegelicht. Ook de rechten van de or in andere wet- en regelgeving worden besproken, evenals de Europese medezeggenschap.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • rechtsvormen van ondernemingen
 • fusies
 • corporate governance
 • arbeidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidstijdenwetgeving
 • het socialezekerheidsrecht
 • aanvullende pensioenen
 • de jaarrekening
 • fiscale gegevens
 • praktische informatie over de hoogte van het minimumloon
 • onderwijsvakanties en tevens veel nuttige adressen

De editie 2019 van Memo Plus Ondernemingsraden is volledig geactualiseerd en dus helemaal up-to-date. Ook nieuwe ontwikkelingen die nog niet tot wets- en beleidswijzigingen hebben geleid, komen aan de orde als dit van belang is voor het medezeggenschapswerk.

Memo Plus Ondernemingsraden is een onmisbaar boek voor or-leden, maar ook voor de personeelsfunctionaris, voor leidinggevenden en ieder ander die betrokken is bij het medezeggenschapswerk.

 

Auteurs

Mr. A. Brons belastingadviseur bij Ernst & Young te Utrecht

Mevr. J.C. Eikelboom verbonden aan Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs bv te Leusden

Mevr. mr. K.A. Jessurun verbonden aan Sprenkels en Verschuren, actuarissen en consultants

Mevr. mr. drs. P. Maarsen werkzaam als zelfstandig jurist, adviseur en publicist op het gebied van de medezeggenschap en arbeidsrecht

Naar boven