Metingen en thermografie

Elektrische inspecties en onderzoeken

Ing. N.J. (Nico) Kluwen, M. (Maud) Hovens

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Omschrijving

In het praktijkboek Metingen en thermografie krijgt u uitgelegd hoe en waarom metingen moeten plaatsvinden in of aan elektrische installaties. Er wordt ingegaan op verschillende soorten meetapparatuur, meetfouten en meetmethoden. Bovendien wordt er bijzondere aandacht besteed aan de automatische uitschakeling van de voeding, een heel belangrijke bescherming tegen elektrische schok.

Verder wordt het heel actuele onderwerp thermografie uitgebreid behandeld. Tot slot komen netvervuiling, de monitoring van de kwaliteit van de netspanning en de analyse van meetresultaten aan bod in verband met het net zo actuele thema power quality.

Voor wie?
Dit boek is bedoeld voor elektrotechnisch installateurs, hoofden en medewerkers van technische diensten, docenten en studenten elektrotechniek en inspecteurs van elektrotechnische installaties.

Een greep uit de inhoud:

  • meten aan vaste installaties
  • meten aan verplaatsbare apparatuur
  • veiligheid
  • meetapparatuur
  • meetfouten
  • meetmethoden
  • thermografie
  • power quality: monitoring en analyse
  • meten op basis van NEN 1010 en NEN 3140.

Bekijk hier de inhoudsopgave van Metingen en thermografie.

Over de auteurs:
Ing. N.J. (Nico) Kluwen werkt als manager van de afdeling Meldsystemen van EFPC B.V., European Fire Protection Consultants B.V. Daarvoor was hij werkzaam bij Bureau Veritas als manager van de afdeling Inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel)grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NEC 64) als internationaal (CENELEC en IEC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties.

M. (Maud) Hovens is eigenaar van IRIS-Thermovision, een bedrijf dat gespecialiseerd is in thermografie. Zij voert inspecties en onderzoeken uit, treedt op als consultant en geeft trainingen in binnen en buitenland, voor particulieren, bedrijven en overheden. Haar bedrijf is een licensed partner van het ITC (Infrared Training Center), wereldwijd het grootste opleidingsinstituut voor thermografie. Zij helpt het ITC onder andere met het maken van nieuw trainingsmateriaal en is zeer actief in het ontwikkelen van opleidingen voor en het trainen van brandweerlieden.

Naar boven