M&O, tijdschrift voor Management en Organisatie

Een studentenabonnement wordt alleen verstrekt aan studenten die aan kunnen tonen dat zij een relevante studie volgen.

Omschrijving

M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie richt zich tot iedereen die als adviseur, beleidsfunctionaris, manager of wetenschapsbeoefenaar te maken heeft met management en organisatie in de publieke en particuliere sector. M&O is al bijna 75 jaar het toonaangevende onderzoeksblad waarin wetenschappers en praktijkbeoefenaars worden uitgenodigd om kennis en ervaringen te delen en de kloof te overbruggen tussen theorie en praktijk.

M&O reflecteert op ontwikkelingen in het vakgebied organisatie en management in de publieke en particuliere sector en richt zich op bewezen kennis, robuuste trends en doordachte en onderbouwde methodieken. Een bundeling en verspreiding van kennis over organiseren, veranderen, innoveren, interveniëren, ondernemen, adviseren en leren. Het tijdschrift heeft oog voor duurzaam ondernemen, verantwoord sociaal beleid, doeltreffend ondernemerschap en effectief management

Abonnees hebben toegang tot de M&O Base, een online database boordevol artikelen. U bepaalt het moment waarop u informatie nodig heeft.

Meld u ook aan voor e-mailnieuwsbrief van Management Impact en ontvang twee keer per week de beste managementartikelen in uw mailbox.  Met thema’s als: organiseren, strategie, veranderen, processen & projecten, innoveren, leiderschap en persoonlijke groei.

 

Voorwaarden Jaarabonnement
Dit voordelige instapabonnement wordt automatisch verlengd met telkens 1 jaar in een regulier jaarabonnement. Tenminste drie maanden vóór het einde van de lopende abonnementstermijn kunt u schriftelijk opzeggen.

Naar boven