NEN 1010 Uitleg en toepassingen

Elektrische installaties: veilig, functioneel en efficiënt

Ing. N.J. (Nico) Kluwen, Prof.dr.ir. J.F.G. Sjef Cobben

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

NEN 1010 Uitleg en toepassingen
Elektrische installaties: veilig, functioneel en efficiënt

Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inspecteren van een elektrische installatie vraagt de nodige achtergrondkennis, kennis van normen en ervaring. De NEN 1010 is in dit verband de belangrijkste norm. Het begrijpen en vertalen van de NEN 1010 naar de praktijk is niet eenvoudig. Dit heeft niet alleen te maken met de ‘normtekst’, maar ook met de toenemende complexiteit van installaties. Hierbij wordt tegenwoordig ook gekeken naar de efficiency van een installatie. En ook komen slimme concepten met eigen opwek en opslag steeds meer voor. Grondige elektrotechnische basiskennis wordt steeds belangrijker. Het boek NEN 1010 uitleg en toepassingen behandelt de achtergronden van de NEN 1010 en vertaalt de norm naar uw dagelijkse praktijk. Met dit boek krijgt u door het gebruik van veel illustraties en de begrijpelijke taal praktische uitleg van de NEN 1010.

NEN 1010 uitleg en toepassingen
• duidelijke uitleg NEN 1010
• vertaalt de norm naar uw dagelijkse praktijk
• zeer compleet inclusief de nieuwe delen slimme installaties en energie-efficiency
• vergroot uw inzicht in de praktische toepasbaarheid
• met achtergronden, uitleg en toepassingen
• 308 pagina’s met veel full colour afbeeldingen
• geschreven door de praktijkdeskundige auteurs: Prof dr. ir. Sjef Cobben en ing. Nico Kluwen

Kortom, uw elektrotechnische basiskennis gekoppeld aan uitleg over de normtekst en aangevuld met praktische voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie?
NEN 1010 Uitleg en toepassingen is een must voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties, zoals installateurs, adviesbureaus, technische diensten en beheerders van elektrotechnische installaties. Daarnaast is deze uitgave uitermate geschikt voor het onderwijs.

Het boek behandelt onder meer de volgende onderwerpen:
– samenhang tussen normen
– netcode
– berekeningen voor het ontwerpen van installaties
– praktische uitwerking van aardingssystemen (TT- en TN-stelsel)
– leidingberekening met vele voorbeelden
– beveiliging van installaties
– toepassing van beveiligingstoestellen
– compatibiliteit tussen installatieonderdelen
– inspectie van installaties
  Nieuw in deze editie:
– bijzondere installaties (onder andere PV-systemen)
– energie-efficiency en slimme installaties

Hoofdstukindeling
De hoofdstukindeling van het boek komt overeen met de indeling van de NEN 1010. Hierdoor vindt u snel de onderwerpen.
Hoofdstuk 1: het toepassingsgebied van de NEN 1010, de relatie met andere normen voor laagspanningsinstallaties en de netcode.
Hoofdstuk 2: veel extra informatie over de diverse berekeningen die nodig zijn om te komen tot een goed ontwerp van de installatie.
Hoofdstuk 3: hierin zijn de diverse kenmerken van installaties opgenomen.
Hoofdstuk 4: over beschermingsmaatregelen. Alle beveiligingstoestellen uitgewerkt en wat de gevolgen zijn van de nieuwe bepalingen in de diverse stelsels.
Hoofdstuk 5: elektrisch materieel met o.a. een uitgebreid stappenplan om de juiste leidingdoorsnede te bepalen. Met vele voorbeelden.
Hoofdstuk 6 : hier komt de inspectie van installaties uitvoering aan de orde waarbij de diverse metingen worden behandeld.
Hoofdstuk 7: behandelt de bijzondere ruimten  en geeft een goed overzicht van de aanvullende eisen voor deze ruimten.
Hoofdstuk 8: behandelt de diverse aspecten rondom de efficiency van een elektrische installatie. Hierbij gaat het over de mogelijkheden om energie te besparen (juiste plaats voeding, mogelijk dikkere kabeldoorsnede, hoge arbeidsfactor, e.d.) en het bewust ontwerpen van een installatie. Dit deel behandelt de Europese versie van de NEN 1010, die binnenkort als afzonderlijke norm wordt uitgegeven in Nederland.
En hoofdstuk 8 behandelt slimme installaties. Dit zijn steeds meer voorkomende installaties met eigen opwek, eigen opslag en energiemanagementsysteem. Een aantal aspecten ten aanzien van de opbouw en bedrijfsvoering van deze installaties wordt nader toegelicht.

Auteurs
Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef ) Cobben
werkt bij Alliander met als aandachtsgebieden de veiligheid van aangesloten installaties, de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening en intelligent netbeheer. Hij is lid van NEC 64 (NEN 1010, laagspanningsinstallaties), NEC 8 (Spanningskenmerken) en diverse internationale commissies. In 2007 is hij aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het vakgebied ‘Power Quality’ en hij is er nu deeltijdhoogleraar en verantwoordelijk voor het Power Qualitylab. Hij heeft veel bijdragen geleverd aan boeken, cursussen en seminars over de NEN 1010 en Power Quality.

Ing. N.J. (Nico) Kluwen
werkt als elektrotechnisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige bij Nimirco B.V.. Daarvoor was hij werkzaam bij EFPC B.V., European Fire Protection Consultants B.V. en Bureau Veritas als manager van de afdeling inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel) grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NEC 64) als internationaal (CENELEC en IEC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties.

Abonneren
Als u een abonnement neemt, dan profiteert u van het abonnementstarief. Zodra een nieuwe editie verschijnt, wordt deze toegestuurd. Het abonnement geldt tot wederopzegging. U bent verplicht om NEN 1010 Uitleg en toepassingen minimaal twee keer af te nemen.

Naar boven