Niet voor HR

Wendy Broersen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Inclusie is niet alleen maatschappelijke een hot issue, ook organisaties komen er niet meer onderuit. En dan hebben we naast inclusie ook nog diversiteit. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar en waarom worden ze meestal in een adem genoemd als D&I? Waarom gedijt diversiteit niet zonder inclusie? En vooral: hoe werk je stap voor stap toe naar een duurzaam diverse en inclusieve organisatie – en daarmee naar een inclusieve maatschappij? Om die vragen te beantwoorden geeft dit boek je concrete antwoorden en het revolutionaire inclusiemodel AIM, waarmee je direct aan de slag kunt. Veel organisaties stellen iemand van HR aan als D&I-manager. Maar voor een structurele inclusieve organisatiecultuur moeten alle afdelingen, inclusief de top van de organisatie doordrongen zijn van de noodzaak van inclusie. Vandaar dus Niet voor HR (alleen).

Wendy Broersen is internationaal DEI-expert op het gebied van genderdiversiteit en inclusie. Ze is al bijna twintig jaar serial entrepreneur, won verschillende awards en nominaties, had haar eigen tv-show op RTL ‘Supervrouwen’, is gastdocent op de Universiteit van Amsterdam, auteur en internationaal spreker. Met haar bedrijf Superpeople Company helpt ze organisaties in binnen- en buitenland om meer diversiteit aan te trekken, te behouden en ervoor te zorgen dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit boek leest zoals je zou luisteren naar een presentatie van Wendy: haar focus op alles wat er allemaal wel mogelijk is, raakt en activeert. Haar mix van kennis, wetenschappelijke data, interessante voorbeelden en bewezen succesvolle tips geven handvatten om meteen zelf aan de slag te gaan. En zelfs het lettertype in dit boek is inclusief. Het zorgt ervoor dat mensen met dyslexie het boek makkelijker kunnen lezen.

Naar boven