Omdat het kan!

HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt

Annet de Lange, Bram Hanstede, Etty G.A. Wielenga-Meijer, Theo Duijker

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Door demografische en maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, instroom van migranten en de invoering van de Participatiewet is er meer aandacht gekomen voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin (kwetsbare) medewerkers werkzaam zijn in ‘reguliere’ organisaties. De rol van de werkgever kan hierin niet onderbelicht blijven. Hoe kan de werkgever (kwetsbare) medewerkers includeren binnen de organisatie? In hoeverre is het HRM-beleid hier op ingericht? Dit boek betreft het eerste Nederlandstalige boek over het thema: inclusief Human Resource Management.

De auteurs benaderen inclusief HRM op macro-, meso- en microniveau door stil te staan bij de volgende onderwerpen:

 1. Wat verstaan wij onder inclusief HRM?
 2. Hoe kan inclusief HRM bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt?
 3. Welke kwetsbare groepen werknemers zijn er in Nederland?
 4. Hoe kunnen we naar het thema inclusief HRM kijken vanuit wetenschappelijk perspectief?
 5. Hoe kan inclusief HRM bijdragen aan een inclusieve arbeidsorganisatie?
 6. Wat is de rol van begeleiding op het werk in inclusief HRM?
 7. Welke praktische instrumenten zijn geschikt voor inclusief HRM?
 8. Wat zijn best practices met betrekking tot inclusief HRM?
 9. Wat kunnen wij leren van ervaringsdeskundigen over inclusief HRM?
 10. Welke praktische oplossingen zijn er voor obstakels in inclusief HRM? Wat zijn de mogelijke uitdagingen?
 11. Hoe kom je binnen je organisatie van een HRM-beleid tot een inclusief HRM-beleid?

Het boek is geschreven door werkgevers, docenten, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Het is geschikt voor werkgevers, HRM-functionarissen, (mkb)ondernemers en hbo- of wo-studenten. Het boek levert de lezer nieuwe kennis en biedt tevens concrete handvatten om direct aan de slag te gaan met inclusief HRM. Het boek geeft een scala aan praktische HRM-handvatten (zoals instrumenten en checklists) die helpen om de eerste stappen naar inclusief HRM te kunnen zetten.

HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt: Omdat het kan!

De redactie:

Annet de Lange
Dr. Annet de Lange werkt als lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als affiliate professor Human Resource Management aan de VU Amsterdam. Zij is lid van het lectoren HRM-netwerk.

Etty G.A. Wielenga-Meijer
Dr. Etty Wielenga-Meijer is hoofddocent bij de masteropleiding HRM aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens werkt zij als onderzoeker bij het Lectoraat HRM en het Lectoraat Arbeidsdeskundigheid. Haar expertise ligt op arbeids- en organisatiepsychologie, leren, duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie.

Theo Duijker
Dhr. Theo Duijker is initiatiefnemer bij Enspiratie.

Bram Hanstede
Dhr. Bram Hanstede is initiatiefnemer bij Enspiratie.

 

Naar boven