OR en beoordelen en waarderen van or-leden

Serie OR-Praktijk

Gurbe Wiarda, Susanty Nap

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

Door or-werk als werk te beschouwen en or-leden net als medewerkers in regulier werk te beoordelen en te waarderen, werkt de or gericht aan professionalisering en aan het leveren van een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de onderneming. Het invoeren van een systeem van beoordelen en waarderen roept bij zowel de or als de onderneming nog veel discussie op. Het raakt kwesties, zoals het doel van een or, de geschiktheid en verkiesbaarheid van or-leden en gelijkwaardigheid binnen medezeg-genschap.

In dit boek lichten we toe hoe het beoordelen en waarderen van individuele or-leden gebruikt en toege-past kan worden om de ontwikkeling van de or-leden te stimuleren en daarmee de professionalisering van de or als medezeggenschapspartner van de ondernemer te optimaliseren.

Doelgroep:
or-leden, bestuurders.

Achtergronden auteurs:
Susanty Nap is als adviseur en trainer gespecialiseerd in het begeleiden van de medezeggenschap bij vraagstukken op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling. Zij is verbonden aan MZ Services.

Gurbe Wiarda werkt bij Mede als senioradviseur voor ondernemingsraden en management bij met name
overheidsinstanties.

Naar boven