OR en werkkostenregeling

Serie OR-Praktijk

drs. P.A.M. Pennings, mr. M.A. van der Meer, Steven Jellinghaus

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

In de loonbelasting is een nieuwe regeling ingevoerd, de zogenoemde “werkkostenregeling”. Op basis van deze regeling kunnen werkgevers onbelast vergoedingen of andere voordelen aan werknemers ver-strekken. Per 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht de werkkostenregeling toe te passen. In deze uitgave gaan de schrijvers in op hetgeen de werkkostenregeling betekent alsmede de positie die de ondernemingsraad daarbij kan innemen. In deze derde druk worden de laatste ontwikkelingen mee-genomen en is er aandacht voor de best practices die zich reeds in de praktijk hebben voorgedaan.

Doelgroep:
or-leden, bestuurders.

Achtergronden auteurs:
dr. mr. S.F.H. Jellinghaus
Steven Jellinghaus is advocaat en mediator bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg.

mr. M.A. van der Meer
Martyn van der Meer is juridisch adviseur bij Schouten & Nelissen Medezeggenschap en Arbeidsvraagstukken te Zaltbom-mel.

drs. P.A.M. Pennings
Peter Pennings is belastingadviseur en directeur bij Pennings Tax Support te Sint Michielsgestel.

 

Naar boven