OR Jaarboek 2017

dr. J.R. Popma, F.W.H. Vink, T.H.A. van Leeuwen

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Inhoud
Deze editie is onder meer geactualiseerd met nieuwe pensioenwetgeving en de deels daarmee samenhangende wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden. Hetzelfde geldt voor andere relevante wetgeving, ook als deze nog in behandeling is. De op handen zijnde wijzigingen in de Arbowet zijn eveneens in het Jaarboek opgenomen. De paragraaf over ontslagbescherming is herzien, evenals onderdelen van hoofdstuk 3, waaronder het faillissementsrecht. De klokkenluidersregeling en een nieuwe paragraaf over sociale innovaties zijn te vinden in hoofdstuk 6. De resultaten van het lang verwachte onderzoek naar de ontwikkelingen in de scholingsmarkt voor ondernemingsraden zijn opgenomen in paragraaf 1.1.3.
De internetadressen en literatuurlijsten zijn opnieuw geactualiseerd. Peter van Straaten heeft wederom een aantal cartoons geleverd waarin ieder or-lid iets van zijn dagelijkse praktijk zal herkennen.

Het boek helpt ieder or-lid om:

  • efficiënt en snel de informatie te vinden;
  • praktische informatie toe te kunnen passen op het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden.
  • Het is dé persoonlijke assistent voor, tijdens en na het overleg voor ieder or-lid.

Je voordeel:

  • Je hebt de benodigde informatie snel paraat
  • Je brengt overzicht in je werkzaamheden met: de handige jaar- en vakantieplanner 2017  vakantie voor het schooljaar 2017-2018 budgetteringsoverzicht  actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers
  • Je ziet herkenbare praktijksituaties van de or terug in de cartoons van Peter van Straaten
  • Je krijgt verwijzingen naar websites met de voor or relevante en gratis verkrijgbare informatie

Doelgroep:
OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Achtergrond auteurs:

  • Dhr. Theo. H. A. van Leeuwen is opleider en publicist ondernemingsraden.
  • Dhr.dr. Jan Popma is senior onderzoeker arbomangemanagement Hugo Sinzheimer Instituut (UvA)
Naar boven