Overspoeld door schaarste

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie

dhr. Jacco Van den Berg, dhr. Richard Jongsma

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Waar halen wij in de toekomst onze medewerkers vandaan?
Dat is een vraag die bij organisaties die verder kijken dan de dag van morgen, speelt. Want dat de beroepsbevolking als gevolg van de ontgroening en vergrijzing in Nederland structureel vermindert, is een feit. Ook is het een vaststaand gegeven dat de verzorging aan het bed niet naar India kan worden verplaatst en dat menig jongere zijn neus ophaalt voor technische functies of beroepen waarbij de handen vuil kunnen worden.

Personeel wordt schaars en niet alleen in kwantitatieve zin.
Hoe gaan organisaties het verlies aan kennis en ervaring van de babyboomers, die massaal de arbeidsmarkt gaan verlaten, opvangen? Het in dienst nemen van schoolverlaters is vaak een ontoereikende maatregel om medewerkers die met pensioen gaan (op hun 67-ste?) te vervangen. Organisaties moeten zich daarom nu al mobiliseren om klaar te zijn voor de war for talent.

In het boek Overspoeld door schaarste. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie voert de praktijk de boventoon. U krijgt:

  • zes trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
  • vijftien personeelsgerelateerde acties die organisaties nu al inzetten, beschreven met een praktische toelichting.
    Deze acties moeten het in staat stellen om in 2020 en daarna minstens zo goed als nu hun producten en diensten aan te kunnen bieden;
  • een kijkje in de eigen keuken bij organisaties, als Achmea, Rabobank, Gemeente Amsterdam en Politie Twente;
  • de ervaringen van veertien professionals uit bovenstaande organisatie met acties die (in combinatie) bijdragen aan een hogere arbeidsparticipatie en een hogere productiviteit en vitaliteit van medewerkers.

Uw voordeel:

  • Het geeft u de mogelijkheid om een selectie uit deze acties te maken die voor de eigen organisatie passend zijn en deze vervolgens te bundelen tot één beleid, onder welke naam dan ook.
  • Met de tips en ideeën kunt u als HR-professional het thema nu echt (!) eens op de agenda van het MT krijgen. Zet mooie woorden om in daden!

Jacco van den Berg is oprichter van Van den Berg Training & Advies en firmant bij GRIP op leiderschap. Hij traint al bijna twintig jaar op het gebied van het performance en competentiemanagement en leiderschapsontwikkeling. Hij is auteur van het GROTE gesprekkenboek, het handboek Werving en Selectie, POP in Nederland, Ziekteverzuim in 100 vragen en hoofdredacteur van de boeken Samen in de modder, Huis op orde en Ontwikkelingswerk. Jacco van den Berg levert wekelijks een bijdrage aan de rubriek Verdien ik wel genoeg? in de Volkskrant, is columnist van de rubriek P&O op Rapport van het blad Personeelbeleid en schrijft blogs op HRbase.

Richard Jongsma (1974) heeft 14 jaar ervaring als HR-professional bij zowel profit- als not-for-profit-organisaties. Hij is gedurende deze periode werkzaam geweest binnen de industrie, energiesector, zakelijke dienstverlening, woningbranche, zorg en welzijn en locale overheid. Zijn interesses liggen met name op het gebied van strategisch personeelsmanagement, verandermanagement, leiderschap en organisatie-ontwikkeling. Zijn kracht ligt op het snijvlak van het ontwikkelen van HR-beleid en het ondersteunen van het management bij de implementatie ervan. Na een periode van ruim 4 jaar als interim-professional gewerkt te hebben bij verschillende opdrachtgevers, is hij in 2012 in dienst getreden bij FrieslandCampina, in de functie van HR Manager. Richard is co-auteur van de Kluwer uitgave ‘Ziekteverzuim in 100 vragen’.

Naar boven