Power Quality

Over de problemen en oplossingen

Prof.dr.ir. Sjef Cobben

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Omschrijving

Bij het ontwerpen van een installatie wordt vooral de NEN 1010 als leidraad gebruikt, want hierin staan de belangrijkste ontwerprichtlijnen. In de praktijk ontstaan er echter steeds meer kostbare power quality-problemen rond de kwaliteit van de aangeboden spanning, de stroom die diverse toestellen vragen, de immuniteit van toestellen en de impedanties in net en installatie. Als een nieuwe installatie goed wordt ontworpen, kunnen onnodige kosten worden voorkomen. Bovendien kan bij bestaande installaties het gebruik efficiënter worden ingericht en kunnen onnodige uitval en risico’s als overbelasting en kortsluiting (met wellicht brand tot gevolg) worden vermeden. Zowel de aanschaf van de apparatuur om de problemen op te lossen als de problemen zelf kosten geld. Welke afweging moet worden gemaakt? Welke oplossing is de beste? Het is lastig inzicht te krijgen in alle kosten.

In dit boek worden daarom voor alle power quality-aspecten de theoretische achtergronden behandeld. Daarnaast is er een apart hoofdstuk over de kosten van power quality. Verder komen er veel praktijkcases aan de orde, waarbij problemen worden gemeten, analyses worden uitgevoerd, een kostenoverzicht wordt geboden, de oplossingen worden aangegeven en de beste alternatieven worden berekend. Door deze specifieke benadering vergroot dit boek het inzicht in de problemen, oplossingen en economische analyses rond power quality. Het is bedoeld voor installateurs, adviseurs, technische diensten, beheerders van elektrotechnische installaties, fabrikanten van toestellen en netbeheerders.

Een greep uit de inhoud:
– verantwoordelijkheden rond power quality
– kosten door power quality-problemen
– afschakeling van processen door spanningsdips
– overbelasting van componenten door harmonischen
– capaciteitsverlies door asymmetrie
– beschadiging van apparatuur door transiënten of
– afwijkend spanningsniveau
– power quality-aspecten monitoren en analyseren.

Over de auteur
Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef ) Cobben werkt bij Alliander met als aandachtsgebieden de veiligheid van aangesloten installaties, de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening en intelligent netbeheer. Hij is lid van NEC 64 (NEN 1010, laagspanningsinstallaties), NEC 8 (Spanningskenmerken) en diverse internationale commissies. In 2007 is hij aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het vakgebied Power Quality en hij is er nu deeltijdhoogleraar en verantwoordelijk voor het Power Quality-lab. Hij heeft veel bijdragen geleverd aan boeken,  cursussen en seminars over de NEN 1010 en Power Quality.

Naar boven