Handleiding Power Quality

Leren herkennen en oplossen van spanningsproblemen

Prof.dr.ir. J.F.G. Cobben

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Power Quality
Leren herkennen en oplossen van spanningsproblemen

Over het boek
De kwaliteit van spanning en stroom is van groot belang bij het ontwerpen en gebruik van een elektrische installatie. De problemen met Power Quality worden nog wel eens onderschat, omdat veel problemen zich pas over langere tijd uiten in verkorte levensduur van apparatuur, overbelasting, hoge temperaturen en onnodige verliezen.

In een aantal gevallen kan er ook sprake zijn van uitval van de installatie (of delen hiervan), niet goed functioneren van toestellen of een brand ten gevolge van extreme overbelasting. In alle gevallen is basiskennis van Power Quality noodzakelijk om de oorzaak van de problemen te achterhalen en mogelijke oplossingen te bedenken en te realiseren. Met deze gedachte is deze handleiding geschreven om de basiskennis te verkrijgen op dit vakgebied, de problemen te herkennen en gestructureerd naar oplossingen te kunnen zoeken.

De aspecten van Power Quality die worden toegelicht, zijn achtereenvolgens:
−spanningsniveau (langzame spanningsvariaties);
−snelle spanningsvariaties, dips;
−snelle spanningsvariaties, flikker;
−asymmetrie;
−spanningsvorm (harmonische);
−hoogfrequente verstoringen.

Voor elk van deze aspecten worden de volgende onderwerpen toegelicht:
regulering (geldende limieten);
−bron van verstoringen;
−structuur voor analyseren probleem;
−mogelijke oplossingen;
−structuur voor bepalen meest gewenste oplossing;

Meten Power Quality
Het meten van Power Quality wordt in een afzonderlijk hoofdstuk toegelicht. Door het tijdig meten worden veel problemen vroegtijdig onderkend en opgelost. Het meten van de kwaliteit van spanning en stroom is erg belangrijk. Veel problemen uiten zich in verkorte levensduur van apparatuur, overbelasting en onnodige verliezen in een installatie.

En ook behandelt het boek de kosten van slechte kwaliteit van spanning en stroom

Over de auteur
Prof.dr.ir J.F.G. (Sjef) Cobben heeft tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Hij is vele jaren lid geweest van diverse nationale en Internationale normcommissies op het gebied van elektrische installaties en Power Quality. Hij is in 2007 gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het vakgebied Power Quality en thans als deeltijdhoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven. Hij is auteur van vele publicaties en boeken op het gebied van elektrische installaties, veiligheid en Power Quality. Ook is hij als hoofdredacteur betrokken bij de Kennisbank Installatie Journaal waarin de thema’s NEN 1010, NEN 3140, Power Quality, Verdeelsystemen, ATEX en Machineveiligheid worden behandeld.

Naar boven