Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de besluiten onder de  Omgevingswet is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
Het Bbl bevat rijksregels  over het bouwen, in stand houden, gebruiken en slopen van bouwwerken. De regels in  het Bbl zijn afkomstig uit onder andere het Bouwbesluit 2012, de Woningwet, het Besluit  energieprestatie gebouwen, het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, het Asbestverwijderingsbesluit 2005, enkele regels uit het Besluit omgevingsrecht en enkele  regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In dit praktijkboek is kort en krachtig uitgelegd hoe het Bbl moet worden toegepast.  Hierbij is gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, tekeningen, tabellen en  aandachtspunten om de kern van de zaken weer te geven.

U kunt dit praktijkboek, dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK, goed gebruiken om wegwijs te worden in de ingrijpend veranderde opzet van het Bbl. Hiertoe zijn de wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 duidelijk aangegeven. Dit helpt u niet alleen de verschillen maar, wellicht belangrijker nog, ook de overeenkomsten met de inhoud van het bouwbesluit inzichtelijk te maken.

Naar boven