Praktijkboek kwaliteitsborging voor het bouwen

Risicobeheersing en dossiervorming onder de wkb

Joost Vos

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De Wkb is in beginsel een wijzigingswet maar inmiddels bijna volledig opgegaan in de Omgevingswet. Naar verwachting treden beide wetten gelijktijdig inwerking op 1 januari 2024. De Wkb heeft als doel om de consument te geven waar deze recht op heeft, een ‘kwalitatief’ goed bouwwerk. Er vindt een accentverschuiving plaats en de focus voor het voldoen van een bouwwerk aan de bouwtechnische regels zal verschuiven van de papieren plantoets bij vergunningverlening, naar datgene wat is uitgevoerd: de zogenoemd ‘as-built’ situatie. Onder de Wkb vervalt onder andere de preventieve toetsing aan de bouwtechnische regels door bevoegd gezag. De toetsing aan de bouwtechnische regels zal in het vervolg uitgevoerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger gedurende het gehele ontwerp-/bouwproces. Voor de toetsing aan de regels maakt de kwaliteitsborger verplicht gebruik van een instrument voor kwaliteitsborging. In het BW zijn daarnaast ook een aantal wijzigingen doorgevoerd om de positie van de opdrachtgever te verbeteren, onder andere door een wijziging in de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering.

Het praktijkboek gaat niet uitgebreid in op alle verschillende onderdelen van de Wkb. Wel is de volledige wet op hoofdlijn beschreven en toegelicht in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat in op de risicobeoordeling en het borgingsplan, aangezien beide documenten onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Het kan door iedereen die bezig is met de beheersing van bouwtechnische risico’s worden gebruikt als hulpmiddel. In hoofdstuk 3 is ingegaan op de verschillende dossiers genoemd in de Wkb en de gegevens en bescheiden die hierbij vereist en/of noodzakelijk zijn.

Met het praktijkboek zijn praktische voorbeelden gegeven bij een aantal onderdelen van de wet zodat marktpartijen invulling kunnen geven aan hun werkzaamheden. Hiertoe zijn in de bijlagen voorbeelden gegeven van een risicobeoordeling, een inhoudsopgave van een borgingsplan en is de informatiebehoefte voor de verschillende dossiers uiteengezet.


OmgevingindePraktijk.nl
De kennisbank Omgeving in de Praktijk is volledig vernieuwd met het oog op de nieuwe Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging. De nieuwe vormgeving, de verbeterde zoekstructuur en de redactionele kwaliteit van Omgeving in de Praktijk zorgen ervoor dat u snel en adequaat vindt waar u naar op zoek bent. Zo bent u altijd snel op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving rond deze belangrijke wetten, voorzien van redactionele duiding en toelichting met een expertspanel dat altijd bereikbaar is voor vragen.
Meer informatie en abonneren>

Naar boven