Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2023

Praktische toepassing van de Arbowet

P. Willems

Inclusief online toegang tot www.praktijkgidsarbeidsomstandigheden.nl

Omschrijving

In deze praktijkgids vindt u veel informatie die van belang is voor iedere (staf)functionaris met het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn pakket, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De praktische toepassing van de wetgeving staat centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.
Aan de orde komen:
• een uitleg van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden;
• de Arbeidstijdenwet;
• het opzetten en inrichten van een goed preventie- en arbobeleid;
• ziekteverzuim en re-integratie.

Naar boven