Praktijkgids Arbeidsrecht 2021

Mr. Joost Buur, mr. M. Diebels

Omschrijving

Het jaar 2015 was het jaar van de WWZ, voor het arbeidsrecht de juridische evenknie van een aardverschuiving. Het jaar 2020 bracht de WAB, een wet met opnieuw een aantal wezenlijke aanpassingen. Het jaar 2021 is tegen deze achtergrond een rustig jaar, zonder serieuze, ingrijpende hervormingen. Maar ook zonder wetgeving van het niveau van de WWZ of WAB verandert er in 2021 het nodige binnen het arbeidsrecht.

Nieuw in 2021 is de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij beëindiging van een onderneming vanwege pensionering. Deze regeling is bedoeld voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die in verband met hun pensionering hun bedrijfsactiviteiten staken en geen opvolger hebben kunnen vinden. De beëindiging van de bedrijfsactiviteiten is een bedrijfseconomische grond voor ontslag, maar het betekent ook dat de betrokken werknemers recht hebben op een transitievergoeding.

In 2021 wordt volgens de huidige planning ook de “webmodule zzp” uitgerold. Deze webmodule is een instrument aan de hand waarvan opdrachtgevers en opdrachtnemers door middel van het beantwoorden van vragen inzicht krijgen in de kwalificatie van de (beoogde) arbeidsrelatie: is er sprake van een overeenkomst van opdracht en zelfstandigheid of toch niet?

De Praktijkgids Arbeidsrecht 2021 biedt verder inzicht in de wijze waarop rechters omgaan met de i-grond, de in 2020 geïntroduceerde redelijke grond voor ontslag. Uit de tot dusver gepubliceerde rechtspraak blijkt dat rechters terughoudend zijn in het ontbinden op de i-grond; het is wachten op rechtspraak van de gerechtshoven en misschien zelfs de Hoge Raad om helder te krijgen wanneer de i-grond is vervuld. In de online Praktijkgids worden deze ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Ook de praktijk na de Xella-uitspraak uit 2019, waarin de Hoge Raad belangrijke uitgangspunten gaf voor de verplichte beëindiging van een arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid, komt aan bod. In de praktijk blijken er tal van uitzonderingen te zijn waar de uitspraak van de Hoge Raad geen sluitend antwoord op geeft. De meest in het oog springende voorbeelden uit de rechtspraak zijn in de Praktijkgids opgenomen.

Hoewel het jaar 2020 uiteraard in het teken stond van corona en ook in het jaar 2021 verschillende maatregelen nog van kracht zijn (NOW 3.0, TOZO, etc.), worden deze in de Praktijkgids niet uitputtend behandeld. De regelgeving en maatregelen zijn zo sterk afhankelijk van de toe- en afname van de besmettingen, dat gekozen is voor de NOW-hoofdlijnen en voor een kort rondje langs de velden waar het de corona-gerelateerde rechtspraak betreft.

Naar boven