Praktijkgids Arbeidsrecht 2023

Omschrijving

Het arbeidsrecht kent vele valkuilen, zodat vergissingen snel zijn gemaakt. Denk aan complexe regels op het gebied van aanstelling en ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid, beloning en tal van andere onderwerpen. Regels die bovendien vaak niet zwart-wit zijn. Een verkeerde beslissing kan ingrijpende personele en financiële consequenties hebben.

Daar komt bij dat weinig rechtsgebieden zo ontzettend in beweging zijn als het arbeidsrecht.

In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid van kracht, voor het arbeidsrecht de juridische evenknie van een aardverschuiving. Het jaar 2020 bracht de Wet Arbeidsmarkt in Balans, een wet met opnieuw een aantal wezenlijke aanpassingen.

2020 en 2021 stonden nagenoeg volledig in het teken van (het bestrijden van) de coronapandemie. In 2022 werd die crisis opgevolgd door meerdere andere crises: oorlog in Oekraïne, inflatie, klimaat, energie, personeelstekorten, enz. Bovendien is het onzeker wat de impact van (toekomstige varianten van) COVID-19 zal zijn. Tegen die achtergrond blijven het voor werkgevers onzekere en lastige tijden.

Waarom de Praktijkgids Arbeidsrecht?

De Praktijkgids Arbeidsrecht 2023 biedt actuele arbeidsrechtelijke informatie voor de HR-praktijk, helder onderverdeeld per onderwerp, zodat de lezer snel een betrouwbaar antwoord kan vinden. Bij elk onderwerp wordt in begrijpelijke taal uitgelegd hoe de wet in elkaar zit, verrijkt met praktijkvoorbeelden uit de rechtspraak, tips en bijzondere aandachtspunten. De informatie wordt elk jaar bijgewerkt door experts op dit vakgebied.

Nieuw in deze editie

De meest in het oog springende wetswijziging in 2022 betrof de inwerkingtreding van de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ op 1 augustus 2022. Door deze wet zijn de rechten van werknemers verder versterkt. Van werkgevers wordt nu verwacht zo veel mogelijkheid zekerheid en duidelijkheid te geven aan werknemers met flexibele uren of werktijden. Tevens zijn de regels ten aanzien van (de bekostiging van) scholing en het verbieden van nevenwerkzaamheden aangescherpt.

Een andere belangrijke nieuwe wet is de Wet betaald ouderschapsverlof, die per 2 augustus 2022 in werking is getreden. Op grond hiervan hebben ouders nu recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof van de totale 26 weken aan ouderschapsverlof.

Ook opvallend is de riante stijging die het minimumloon in 2023 door gaat maken, van in totaal ruim 10%. Een reële verwachting is dat de lonen in 2023 over de hele breedte van de markt aanzienlijk zullen stijgen, vanwege de inflatie en krappe arbeidsmarkt. In verschillende sectoren zijn al loonstijgingen van 10% afgesproken tussen cao-partijen.

Deze gids behandelt deze wijzigingen – en vele andere – in detail en geeft extra duidelijkheid aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak.

Naar boven