Praktijkgids Ondernemingsraden 2017

De meest actuele informatie voor ondernemingsraden bij de hand

De Praktijkgidsen

Omschrijving

De Praktijkgids Ondernemingsraden is weer helemaal up-to date! Je vindt in de Praktijkgids praktische informatie die niet alleen van belang en interessant is voor ondernemingsraadsleden, maar ook voor HR-managers, staffunctionarissen en voor ieder die in zijn functie met medezeggenschap in de breedste zin van het woord te maken hebben. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in een onderneming en geeft informatie  over de toepassing van wettelijke rechten en plichten van de ondernemingsraad. Hierbij wordt ruim gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden (jurisprudentie) en tips. Ten slotte kun je je voordeel doen met de achter in de Praktijkgids geplaatste modellen.

Aan de orde komen:

• Kernbegrippen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR);
• Uitleg van de belangrijkste wet- en regelgeving waar een or mee te maken kan krijgen, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid en zorg en de Wet Huis voor klokkenluiders en de Wet Werk en zekerheid;
• De oprichting van de or;
• De werkwijze van de or;
• Het gereedschap van de or: rechten, bevoegdheden en taken;
• Communicatie en moderne besluitvorming;
• Werkterreinen van de or: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, fusie, reorganisatie en pensioen;
• De medezeggenschap binnen de publieke sector;
• Internationalisering.

Deze editie is bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen en bevat relevante jurisprudentie

Verkorte inhoudsopgave

Wet- en regelgeving voor de or

 1. Medezeggenschap algemeen
 2. Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 3. Overzicht wet- en regelgeving

Start van de or

 1. Vormgeving van de medezeggenschap
 2. Instellen van een ondernemingsraad
 3. Samenstelling van de ondernemingsraad
 4. Verkiezingen van de ondernemingsraad

De werkwijze van de ondernemingsraad

 1. Reglement van de ondernemingsraad
 2. Sociaal statuut
 3. Commissies van de ondernemingsraad
 4. Faciliteiten van de ondernemingsraad
 5. Rechtspositie or-leden

Het gereedschap van de or

 1. Rechten, bevoegdheden en taken van de ondernemingsraad
 2. Het recht op overleg en het recht op informatie
 3. De bevoegdheden van de ondernemingsraad
 4. De taken van de ondernemingsraad
 5. Actorenanalyse
 6. Basis communicatievaardigheden voor ondernemingsraden
 7. Communicatie met diverse groepen
 8. Communicatieplan

Werkterreinen van de or

 1. Arbeidsomstandigheden
 2. Arbeidsvoorwaarden
 3. Fusie
 4. Reorganisatie
 5. Pensioen

De publieke sector

 1. De publieke sector
 2. Speciale bepalingen rondom het te voeren overleg
 3. De rechtspositie van ambtenaren inclusief het overleg met de vakorganisaties
 4. Normalisatie

Geschillenregelingen

 1. Bedrijfscommissie
 2. Kantonrechter
 3. Ondernemingskamer
 4. Bijzondere procedures

Internationalisering

 1. Internationalisering
 2. Europese Ondernemingsraad

Van de Praktijkgids Ondernemingsraden verschijnt één maal per jaar een update.

Voordeel voor abonnees:

 • Om tijdens het verschijningsjaar op de hoogte te blijven, ontvangen abonnees tevens vier tot zes maal per jaar een nieuwsbrief.
 • Alleen abonnees hebben toegang tot de online versie die tevens vier tot zes maal per jaar wordt geactualiseerd.
 • Zo ben je met een abonnement op de Praktijkgids Ondernemingsraden altijd op de hoogte van de meest actuele informatie voor ondernemingsraden.

Meer informatie?
http://www.praktijkgidsondernemingsraden.nl/

Naar boven