Praktijkgids Ondernemingsraden 2024

mr. drs. Pauline Maarsen

Omschrijving

De Praktijkgids Ondernemingsraden 2024 is geheel geactualiseerd. De Praktijkgids bevat onmisbare praktische informatie, in de eerste plaats voor ondernemingsraadsleden, maar zeker ook voor HR-managers en verder voor iedereen die in zijn functie te maken heeft met medezeggenschap in de breedste zin van het woord. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in een onderneming en geeft informatie over de toepassing van de wettelijke rechten en plichten van de ondernemingsraad. Hierbij wordt ruim gebruik gemaakt van geactualiseerde voorbeelden uit de praktijk (jurisprudentie) en waardevolle tips.

Aan de orde komen:
• kernbegrippen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR);
• uitleg van de belangrijkste wet- en regelgeving waar een ondernemingsraad mee te maken kan krijgen;
• de vormgeving van medezeggenschap; de oprichting en werkwijze van de ondernemingsraad;
• het gereedschap van de ondernemingsraad: rechten, bevoegdheden en taken;
• communicatie en basisvaardigheden;
• werkterreinen van de ondernemingsraad: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, fusie, reorganisatie, pensioen, duurzame inzetbaarheid en privacy;
• de medezeggenschap binnen de publieke sector;
• geschillenregelingen;
• internationalisering.

Achtergronden auteurs:
Mevrouw mr. drs. Pauline Maarsen is werkzaam als zelfstandig jurist, adviseur en publicist op het gebied van medezeggenschap en arbeidsrecht.

Naar boven