Praktijkgids Personeel en Fiscus 2023

Richard Nieuwmeijer

Omschrijving

In de Praktijkgids Personeel en Fiscus vindt de werkgever de informatie op het gebied van de loonheffingen. Wat zijn de gevolgen van de (fiscale) wet- en regelgeving voor de werkgever zelf en zijn personeel? Alle informatie is opgenomen in begrijpelijke taal, steeds voorzien van eenvoudige voorbeelden al dan niet afgeleid uit de (meest recente) jurisprudentie.

De werkgever vindt in deze publicatie ook de wettelijke verplichtingen ten opzichte van zijn personeel en de Belastingdienst. Ook zijn de mogelijkheden beschreven om de (complexe) wet- en regelgeving zo optimaal mogelijk toe te passen. Wat kan de werkgever bijvoorbeeld doen om de werknemer te compenseren voor de stijgende energiekosten en inflatie? En wat is mogelijk voor de thuiswerkende werknemer?

Aan de orde komen onder andere:

  • Wie is werknemer? Wie is inhoudingsplichtige?
  • De wet DBA (werken met zelfstandigen)
  • De werkkostenregeling
  • Auto van de zaak
  • De plichten van de werkgever jegens de Belastingdienst
  • Premieheffing werknemersverzekeringen
  • De loonkostenvoordelen en afdrachtverminderingen
  • De bijzondere situatie van een DGA

De editie 2023 is aangepast aan de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie.

Naar boven