Presteren met processen

Procesmanagement voor dienstverlenende organisaties

Daan Dorr

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De ontwikkeling van dienstverlenende organisaties gaat snel: minder managers, minder regels, razendsnelle digitalisering, legitimiteit van het bestuur of leiderschap is niet meer vanzelfsprekend, spanning binnen organisaties tussen zzp’ers en vaste aanstellingen, discussie over de identiteit (waar zijn we voor?), enorme druk om de kosten te verlagen.

Daarmee is ook het concept procesmanagement aan verandering toe. Het gaat in de dienstverlening al lang niet meer om seriële, strakke en beheerst lopende processen. Het gaat erom medewerkers te faciliteren met een proces op hoofdlijnen, real-time informatie geven over de dienstverlening en procestools om de dienstverlening te verbeteren. De klant vraagt maatwerk en dat past niet binnen strakke proceskaders. Juist in deze ontwikkeling is een goed begrip van wat procesmanagement is en voor een organisatie kan betekenen, cruciaal.

Presteren met processen is op het lijf geschreven van dienstverleners, van gezondheidszorg tot uitzendbranche, van overheid tot vervoersbedrijven. U wordt uitgenodigd om het managementconcept procesmanagement te verbinden met uw eigen businessmodel. U kiest zelf welke elementen van het procesgericht werken voor uw organisatie toegevoegde waarde hebben.

De techniek van procesmanagement wordt in elk hoofdstuk direct verbonden met leiderschap en cultuur. Het gaat immers niet alleen om de techniek, maar vooral over het faciliteren van leiding en medewerkers om betere prestaties te leveren. Het gaat om de combinatie tussen techniek, tools, leiderschap, gedrag en passie.

De implementatie van procesmanagement wordt stap voor stap behandeld. Apart wordt daarbij steeds ingegaan op de rol van het managementteam en de directie. U treft vele praktijkvoorbeelden, tips en valkuilen aan, opgedaan tijdens de jarenlange ervaring van de auteur met de implementatie van procesmanagement in bedrijven en instellingen.


Over de auteur

Daan Dorr is werkzaam als interimmanager en organisatieadviseur bij Atrivé in Utrecht. Hij is actief op het gebied van procesmanagement, klantgericht organiseren, strategie en organisatieontwikkeling. Sinds 1997 is hij senior auditor voor de Nederlandse Kwaliteitsprijs. Hij publiceerde onder andere over het meten van waardering door medewerkers, procesmanagement, waardering door klanten en het INK-model Werken met het Model Nederlandse Kwaliteit.

Naar boven