Program Canvas kaarten

64 kaarten die je helpen een Program Canvas te maken

Theo van der Tak e.a.

Omschrijving

Program Canvas kaartenDeze canvaskaarten helpen je op weg bij het maken van een Program Canvas.

Het Program Canvas bestaat uit 16 elementen verdeeld over zeven cruciale vragen:
Waartoe? (context, aanleiding en ambitie)
Hoe? (doelen, belanghebbenden, strategie)
Wat (baten, resultaten, inspanningen)
Wat niet? (afbakening, ongewenste eff ecten)
Wie? (organisatie)
Waarmee? (middelen)
Waarbinnen? (kansen, bedreigingen, randvoorwaarden).

Per element zijn er vier kaarten met hulpvragen. Je kunt de 64 kaarten verdelen over de deelnemers aan een workshop. Per element zijn er dan vier deelnemers die bij de discussie over het element van het programma hun vraag kunnen inbrengen.


Over het boek
In het boek Program Canvas presenteren de auteurs het Program Canvas, een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een canvas zorgt ervoor dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma. Meer over het boek.


Over de auteurs

Hans Cremer is IPMA A-gecertificeerd programmamanager met ruim 25 jaar ervaring en is partner bij het Brooke Institute.

Björn Prevaas heeft zo’n 10 jaar ervaring in het ontwikkelen van mensen en organisaties in programmamanagement via Twynstra Gudde. Samen met Theo van der Tak schreef hij in 2014 Werken aan Programma’s, een online boek over programmamanagement.

Theo van der Tak heeft ruim 25 jaar bedrijven en overheden geadviseerd over inrichting en uitvoering van programma’s als partner bij Twynstra Gudde.

Naar boven