Programmamanagement

Sturen op samenhang

Theo van der Tak

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Alles moet tegelijk worden gedaan en alles moet morgen klaar zijn. Projecten en andere activiteiten buitelen over elkaar heen: er komt voortdurend werk bij, er gaat niets af. Klanten, leveranciers, overheden en bestuurders: iedereen heeft zijn wensen in contacten met organisaties. Men wil resultaten zien en afrekenen op prestaties: het moet in één keer goed, het moet nu klaar en ‘ik wil er niet te veel voor betalen’.

Een samenhangende aanpak is nodig om aan dergelijke verlangens tegemoet te komen. Programmamanagement is een passende aanpak, omdat niet alleen de producten en projectresultaten centraal staan, maar meer nog de doelen: de gewenste mooiere samenleving of de voor klant én werknemer prettiger organisatie. Daarvoor tijdelijk de goede dingen doen, in een duidelijke prioriteitsvolgorde, met de daarvoor benodigde middelen (tijd, geld en aandacht) is programmamanagement.

In dit boek geven de auteurs aan hoe programmamanagement eruitziet en wat hun ervaringen zijn met deze aanpak in diverse organisaties in Nederland. Sinds de eeuwwisseling zijn veel managers met programmamanagement aan de slag gegaan en meer en meer worden programmamanagers gericht geworven. Het gedachtegoed van programmamanagement heeft zich ontwikkeld en dat blijkt in deze hernieuwde editie van dit standaardwerk.

De auteurs beschrijven niet alleen de aanpak. Zij geven ook praktische tips en waarschuwen voor valkuilen. Ook hebben zij collega’s bereid gevonden vanuit hun ervaring dieper in te gaan op enkele cases. Daarmee wordt steeds duidelijker wat de toegevoegde waarde is van programmamanagement.

Auteurs: Theo van der Tak en Gert Wijnen

Naar boven