Projectrisicomanagement

Meer grip op het resultaat van uw ICT-investeringen

Controlling en Auditing in de Praktijk nr. 85

Jeroen van Hulten, Peter Noordam, Shiwa van der Horst

Omschrijving

Ondanks ruim vijftig jaar ervaring met ICT-projecten en honderden jaren ervaring met projectuitvoering in het algemeen lukt het nog steeds niet om ICT-projecten succesvol uit te voeren. Onderzoeken naar de kwaliteit van ICT-projecten geven een beeld te zien van slecht gestarte, aangestuurde en uitgevoerde ICT-projecten. Desondanks beginnen dagelijks tientallen organisaties met goede moed weer aan een nieuw ICT-project.

Maar wat is de oorzaak waarom het toch vaak mis gaat: zijn we slecht geïnformeerd? Naïef? Opportunistisch? Vinden we ICT nog steeds ongrijpbaar? Vragen die voor de auteurs aanleiding zijn geweest om het boek Projectrisicomanagement te schrijven. Gebaseerd op onderzoeksresultaten, eigen ervaringen en best practises wordt in dit boek dieper ingegaan op projectrisicomanagement als speciaal aandachtsgebied bij de projectuitvoering en de rol die de omgeving van het project en dan vooral de controller hierbij vervult.

Dit boek is bijzonder geschikt voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met ICT-projecten te maken heeft. Het helpt bij het introduceren van risicomanagement in organisaties. Vanuit de overtuiging dat de omgeving van projecten voor het overgrote deel het succes van een ICT-project bepaalt, richt het zich vooral op de controller. Dáár bestaat immers zicht op de processen, de samenhang, dáár is de expertise om kosteninschattingen te maken, dáár worden risico-inschattingen gemaakt.

Kortom, u leert meer grip te krijgen op situaties die anders lopen dan gewenst en hoe uw bijdragen beter tot hun recht komen.

Naar boven