PT Industrieel Management

Het tijdschrift voor technisch en industrieel management

Het eerste jaar profiteert u van 50% korting. Alleen geldig als u de afgelopen 3 jaar geen abonnee bent geweest. Dit voordeelabonnement loopt automatisch door in een jaarabonnement voor de dan geldende (jaar)abonnementsprijs tot wederopzegging.

Stopt automatisch na 3 nummers.

Bij bestelling graag een kopie van je studentenkaart mailen naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Omschrijving

PT Industrieel Management draagt oplossingen aan voor problemen die zich binnen de afdelingen ontwikkeling, productie en logistiek van producerende bedrijven voordoen. Het is immers zaak
snel op de markt te kunnen reageren, met producten van een hoge kwaliteit, die tegen zo laag mogelijke kosten worden geproduceerd en waarbij wordt voldaan aan gestelde eisen voor milieu en
veiligheid.

PT Industrieel Management publiceert over methoden, oplossingen, producten en bedrijven die een rol spelen bij het operationeel maken en optimaliseren van deze afdelingen.

Leer van de best cases in de markt
Lees over de methoden en technieken om processen efficiënter en effectiever te maken. Verhoog systematisch de productiviteit van uw organisatie.

Hoe doen uw collega’s in de brede maakindustrie het?
In onze achtergrondverhalen nemen we een kijkje in de keuken van tal van Nederlandse productiebedrijven, die voor een nationale en doorgaans ook internationale markten produceren.

Hoe hebben zij hun supply chain ingericht?
Hoe pakken ze de innovatie van producten en processen op? Waar halen ze hun briljante ontwikkelaars vandaan? En gaan ze voor open innovatie op geloven ze juist helemaal niet in dat model?

U leest het allemaal in PT Industrieel Management!

Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief met hierin het belangrijkste nieuws ontvangen?
Registreer u dan gratis voor de nieuwsbrief van PT Industrieel Management via www.ptindustrieelmanagement.nl/nieuwsbrief

Naar boven