PV-Installaties

Praktische aspecten bij het ontwerp en inspecteren van PV-installaties.

ir. S. Subhani, Pr. dr. ir. J.F.G. Cobben

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

PV-Installaties
Praktische aspecten bij het ontwerpen en inspecteren van PV-installaties

Over het boek
De verduurzaming van de energievoorziening resulteert in een enorme groei van de toepassing van PV-installaties. Deze installaties vinden we terug in allerlei soorten en maten, van kleine PV-installaties bij lantaarnpalen en op daken van woonhuizen tot grootschalige zonnevelden op het platteland.

Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van PV-installaties vraagt om een gedegen kennis van veel onderwerpen, traditionele installatietechniek, ervaring met gelijkspanningsinstallaties, bekendheid met lokale, nationale en internationale regelgeving en een gedegen kennis van de werking van de onderdelen van de PV-installatie zelf. In dit boek worden al deze aspecten behandeld.

Dit boek behandelt:
• De achtergronden van de energietransitie en de ontwikkeling rondom duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder.
• De diverse onderdelen van PV-installaties, zoals de zonnecellen, de panelen, de inverters en hun onderlinge verbindingen.
• De opbouw van de PV-installatie (aantal panelen, strings, arrays), de keuze van de inverter en de berekening van de te verwachten opbrengst. Aan de hand van een aantal praktijkcases wordt dit toegelicht.
• De aansluiting van de PV-installatie op de elektrische installatie van een gebouw, de opzet van de verdeelinrichting, de aardingsvoorzieningen, het schakelen en scheiden en de beveiliging.
• De aansluiting op het openbare net, waarbij gekeken wordt naar de netcapaciteit, de optredende spanningen, de RfG-codes, de netcode en de benodigde regelingen en beveiligingen voor de diverse type opwekkers.
• De noodzakelijke berekeningen die moeten worden gedaan bij het aansluiten van een PV-installatie op een elektrische installatie van een gebouw of bij aansluiting op het openbare net, zoals de berekening van de benodigde capaciteit, spanningsvariatie en harmonische interactie.
• Oplossingen voor de diverse problemen die kunnen optreden zoals een te hoge spanning of een gelimiteerde capaciteit in de installatie of bij het openbare net worden toegelicht.
• Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de visuele inspectie, metingen en documentatie die bij de PV-installatie moeten worden gedaan.

Voor wie
Het boek is bedoeld voor de ontwerper van een PV-installatie, de elektrotechnische installateur, de beheerder van gebouwen met PV-installaties, de adviseur die werkt op het gebied van de energietransitie of docenten die de energietransitie doceren.

Auteurs:
Prof.dr.ir. J.F.G. (Sjef) Cobben heeft tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Hij is vele jaren lid geweest van diverse nationale en internationale normcommissies op het gebied van elektrische installaties en Power Quality. In 2007 is hij gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het vakgebied Power Quality en thans als deeltijdhoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven. Hij is auteur van vele publicaties en boeken op het gebied van elektrische installaties, veiligheid en Power Quality.

Ir. S. (Samina) Subhani behaalde haar master Biomedische Technologie aan de TU/e (2010-2012), waarbij zij zich specialiseerde in de fysica en data-analyse van medische beeldvormingsmodaliteiten zoals MRI, CT en echografie. Echter, geïnspireerd om deel uit te maken van de energietransitie, heeft zij onderzoek verricht naar regeltechnische optimalisatie van windturbines bij ECN (2013) en de integratie van zonnestroom bij de zgn. smartgrid research groep aan de TU/e (2014-2017). Tevens is zij sinds 2018 werkzaam als freelance consultant in de solarbranche.

Naar boven