PV-Installaties

Praktische handleiding voor het ontwerpen en inspecteren van PV-installaties / verschijnt september 2020

ir. S. Subhani, Pr. dr. ir. J.F.G. Cobben

Het boek verschijnt in september 2020. U kunt het boek wel alvast bestellen via de bestelbutton. Zodra het boek verschijnt wordt het naar u opgestuurd.

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Omschrijving

Het boek PV-Installaties verschijnt in september 2020!

PV-Installaties
Praktische handleiding voor het ontwerpen en inspecteren van PV-installatie

Dit boek behandelt:
• De achtergronden van de energietransitie en de ontwikkeling rondom duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder.

• De diverse onderdelen van PV-installaties, zoals de zonnecellen, de panelen, de inverters en hun onderlinge verbindingen.

• De opbouw van de PV-installatie (aantal panelen, strings, arrays), de keuze van de inverter en de berekening van de te verwachten opbrengst. Aan de hand van een aantal praktijkcases wordt dit toegelicht.

• De aansluiting van de PV-installatie op de elektrische installatie van een gebouw, de opzet van de verdeelinrichting, de aardingsvoorzieningen, het schakelen en scheiden en de beveiliging.

• De aansluiting op het openbare net, waarbij gekeken wordt naar de netcapaciteit, de optredende spanningen, de RfG-codes, de netcode en de benodigde regelingen en beveiligingen voor de diverse type opwekkers.

• De noodzakelijke berekeningen die moeten worden gedaan bij het aansluiten van een PV-installatie op een elektrische installatie van een gebouw of bij aansluiting op het openbare net, zoals de berekening van de benodigde capaciteit, spanningsvariatie en harmonische interactie.

• Oplossingen voor de diverse problemen die kunnen optreden zoals een te hoge spanning of een gelimiteerde capaciteit in de installatie of bij het openbare net worden toegelicht.

• Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de visuele inspectie, metingen en documentatie die bij de PV-installatie moeten worden gedaan.

Voor wie
Het boek is bedoeld voor de ontwerper van een PV-installatie, de elektrotechnische installateur, de beheerder van gebouwen met PV-installaties, de adviseur die werkt op het gebied van de energietransitie of docenten die de energietransitie doceren.

Naar boven