RCC Koude & Luchtbehandeling digitaal abonnement

Refigeration & Climate Control/Koude & luchtbehandeling

Het eerste jaar profiteert u van 50% korting. Alleen geldig als u de afgelopen 3 jaar geen abonnee bent geweest! Dit voordeelabonnement loopt automatisch door in een jaarabonnement voor de dan geldende (jaar)abonnementsprijs tot wederopzegging.

Proefabonnement van 1 maand. Het abonnement stopt automatisch.

Omschrijving

RCC Koude & Luchtbehandeling
Het platvorm in Nederland over koudetechniek, koeltechniek en klimaattechniek. Een actief platform waarop vakinformatie tussen brancheverenigingen, leveranciers en specialisten, beslissers in hun vakgebied, wordt uitgewisseld:

  • Focus op koude- koel- en klimaattechniek
  • Onafhankelijke redactie
  • Betrouwbare hoogwaardige informatie

Als u zich abonneert, dan ontvangt u inlogcodes. Via www.koudeenluchtbehandeling.nl/edities logt u in en heeft u toegang tot de digitale magazines.

KNVvK
RCC Koude & Luchtbehandeling is het officiële orgaan van de KNVvK, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Koude. Een zeer gewaardeerde nieuwsbron, waarin technische informatie over koude, ventilatie en luchtbehandeling, trends op het gebied van klimaatbeheersing en de nieuwste productinno-vaties uitgebreid aan bod komen. Het medium is al ruim 108 jaar de belangrijkste informatiebron voor de beslissers over “climate control” bij bedrijven en instellingen.

Voor wie interessant:
RCC Koude & Luchtbehandeling wordt gelezen door installateurs, adviseurs, groothandels, leveranciers, eindgebruikers en leden van brancheorganisaties binnen de koude-, koel- en klimaattechniek.

Naar boven