Risicomanagement ontmoet contractmanagement

Contractmanagement als inzet voor succes!

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

In de huidige samenleving die de laatste decennia op het ‘marktmechanisme neoliberalisme’ is ingericht, is het simpelweg noodzaak geworden om snel te kunnen schakelen en de time-to-market zo kort mogelijk te houden. De levenscycli van producten, diensten en processen volgen elkaar razendsnel op. Efficiency en effectiviteit zijn leidend geworden in al ons handelen.

Door deze economische ontwikkeling is het vakgebied ‘procurement’ zo breed geworden dat de noodzaak tot opdeling van de inkoopfunctie in meerdere organisaties is ingevoerd. De functie van de inkoper is doorontwikkeld en opgedeeld in meerdere gespecialiseerde rollen, die door verschillende medewerkers al dan niet centraal of decentraal worden uitgevoerd. Een van deze rollen is die van Contractmanager waar een groei naar volwassenheid van deze functie een noodzaak is geworden.

De leden van de Vereniging voor Inkoop en Risicomanagement (VIER) hebben zich laten inspireren en motiveren om een antwoord te geven op de vraag: ‘Waarom krijgt de Contractmanager een contract toebedeeld waarmee hij zich moet zien te redden zonder bij de ontwikkeling van het contract betrokken te zijn?‘

Dit boek is het resultaat van de inventarisatie van de behoefte aan kennis van Contractmanagement en de ervaring van inkoopprofessionals op het snijvlak van Inkoop-, Risico- en Contractmanagement.

Auteurs:
C.M. van Velsen
mr. ing. J van der Puil
ir. J.C. Corts
mr. dr. L.C.P. Broos
R. Ruepert
ing F.G.A. Weijers

Naar boven