Ruimte voor het nieuwe werken

Efficiënt, effectief, flexibel en creatief werken in een duurzame omgeving

dhr. M. Mooij

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Efficiënt, effectief, flexibel en creatief werken in een duurzame omgeving vraagt niet alleen om een andere inrichting van de werkomgeving. Het stelt ook eisen aan de communicatie-infrastructuur en de aansturing en begeleiding van medewerkers.

Een belangrijk onderdeel hierin vormt het doorbreken van traditionele patronen, zowel bij de gebruiker als bij de beheerder van de huisvesting. Een ingrijpend veranderingsproces op het grensvlak van personeelsmanagement, facility management en IT management dat nauw verbonden is met de strategie van de onderneming.

Ruimte voor het nieuwe werken geeft inzicht in de achtergronden van deze verandering, daagt uit mee te denken in de beeldvorming van het nieuwe werken en biedt handreikingen voor de aanpak van het veranderingsproces.

Naar boven