Sales Control

Beheersing van het Market-to-Cashproces en de verkooporganisatie

Controlling en Auditing in de Praktijk deel 96

B.W Kemp, ir. Guido H.J.M. Fröhlichs RC

Omschrijving

Het primaire doel van iedere organisatie is het verdienen van geld, waardoor waarde aan de organisatie wordt toegevoegd. Een organisatie kan pas geld verdienen als ze iets verkoopt. Het proces van verkopen begint bij de aanwezigheid van een markt en eindigt nadat het geld op de bankrekening staat. Dit proces wordt het Market-to-Cashproces genoemd. Het is een van de belangrijkste processen in een organisatie. Door dit proces te doorlopen wordt immers geld verdiend! Het proces bestaat uit drie deelprocessen, namelijk het: 1. Markt-to-Salesproces met activiteiten als marktverkenning, markt-, productontwikkeling en marketing; 2. Sales-to-Orderproces met activiteiten als het benaderen van potentiële klanten en het uitbrengen offertes; 3. Order-to-Cashproces met activiteiten als kredietwaardigheid van een klant bepalen, order intake, facturering en het innen van geld.

Naar boven