Samen slimmer

Hoe de 'wisdom of crowds' onze samenleving zal veranderen

Maurits Kreijveld

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Nooit eerder was het verzamelen en delen van informatie zo eenvoudig en zo vanzelfsprekend als nu. Internet, ooit begonnen als een wereldwijd netwerk van computers, groeide uit tot een wereldwijd web van mensen. Hun kennis, talenten, ideeën, en creativiteit vormen samen een ‘wisdom of crowds’, waarmee we de kwaliteit van ons leven kunnen verhogen, maatschappelijke vraagstukken aanpakken en producten en diensten verbeteren.

Maar dezelfde digitale gereedschappen kunnen ook worden gebruikt om groepen mensen te manipuleren. En wat gebeurt er als de data die mensen samen generen in verkeerde handen vallen? Hoe duurzaam zijn organisatievormen die gebaseerd zijn op ‘wisdom of crowds’-principes? Interessante vragen die in dit boek – resultaat van een twee jaar durende toekomstverkenning – worden belicht.

De technologische ontwikkelingen gaan door: na internet en sociale media maken nu 3D-printing, Big Data en kunstmatige intelligentie een snelle opmars. Samen slimmer bespreekt de belangrijkste technologische ontwikkelingen van de komende decennia en laat in aansprekende toekomstbeelden de impact ervan zien. U ontdekt hoe zorg, onderwijs, innovatie en democratie blijvend van karakter zullen veranderen door nieuwe organisatievormen gebaseerd op crowdsourcing, co-creatie en zelforganisatie. Tot slot worden er vijf uitgangspunten gepresenteerd waarmee u zich kunt voorbereiden op de toekomst.

Over de auteur
Ir. Maurits Kreijveld
is futuroloog en gefascineerd door de wisselwerking tussen nieuwe technologie en mensen en wat dit betekent voor onze samenleving en bedrijven. Met zijn werk heeft Maurits de afgelopen jaren twee kanten van de ontwikkelingen rond internet en sociale media onderzocht. Een kritische analyse van het huidige gebruik van sociale media door overheden, politici en burgers, in zijn boek Veel gekwetter, weinig wol (Sdu, 2011), dat hij samen met Chris Aalberts scheef. En een toekomstverkenning naar de kansen en mogelijkheden van ’the wisdom of crowds’ voor onze gezondheid, innovatie en de democratie over twintig jaar bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), een denktank in Den Haag. In dit boek vindt u de toekomstvisie die daaruit voortkwam. Hiervoor werkte hij bij het ministerie van Economische Zaken op het terrein van innovatie, nieuwe media en ICT. Maurits is natuurkundige met expertise op het gebied van nanotechnologie en life sciences.

Samen slimmer is gebaseerd op een toekomstverkenning van Stichting Toekomstbeeld der Techniek waarbij meer dan honderd wetenschappers, ontwerpers, filosofen, techneuten en visionairs betrokken waren. Alle uitkomsten van de verkenning zijn te vinden op de website wisdomofthecrowd.nl. Daar zal het denken voer de toekomst van deze ontwikkelingen verder gaan.

Naar boven