StoryDoing

Een goed verhaal doe je!

Jan-Peter Bogers en Ron van Gils

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Een krachtige organisatie weet waarom ze bestaat, wat haar kerntaak is en welke meerwaarde ze levert aan mens en maatschappij. Een krachtige organisatie weet dat niet alleen, maar bewijst dat door het te laten zien in alle facetten van het zakendoen. Want in het handelen komt de essentie van een organisatie pas écht tot uiting.

Met de uitdagende acties die je bij StoryDoing bedenkt, vergroot je het Onderscheidend vermogen, het Ondernemend gedrag, de Geloofwaardigheid en de Betekenisgeving van je organisatie. Je versnelt de route van visie naar actie, maakt vernieuwen leuker en makkelijker en daagt mensen uit mee te doen.

StoryDoing bevindt zich op het snijvlak tussen identiteit, organisatiecultuur, productontwikkeling en bestaansrecht. Het verbindt deze terreinen en zorgt ervoor dat de eilandjescultuur binnen en buiten organisaties verdwijnt. StoryDoing is een gestructureerde en tegelijk dynamische aanpak om dit te realiseren. Dit boek staat vol werkvormen waarmee je direct aan de slag kunt.

StoryDoing voegt de daad bij het woord. Van verhalen vertellen, naar verhalen leven. Het is Bogers en Van Gils gelukt de complexe materie van organisational storytelling pakkend en compact te vertalen richting concrete en transformerende acties die van de organisatie een dynamisch geheel maken.” Manfred van Doorn — directeur Double Healix

“Dit boek staat vol werkvormen waarmee je direct aan de slag kunt. De ondernemersstrategieën die StoryDoing inzet — onderscheidend vermogen, ondernemend gedrag, geloofwaardigheid en betekenisgeving — zijn krachtige tools. Iedereen die een visie bouwt via deze tools en borgt in zijn organisatie, kan de toekomst aan.” Richard Bruens — lid raad van bestuur Van Lanschot Bankiers

StoryDoing geeft een praktische handleiding voor bedrijven in de betekeniseconomie. Bedrijven worden steeds nadrukkelijker gevraagd een concreet, constructief verschil te maken. Dit boek wijst ondernemers de weg naar ‘preach what you practice’.” Kees Klomp — auteur Handboek betekenisvol ondernemen

StoryDoing beschrijft de route die we gevolgd hebben tijdens de succesvolle transformatie van de Van Nelle Fabriek. Van complete leegstand naar UNESCO-monument.” Remko Overdam — Directeur KondorWessels Ontwerpfabriek

Over de auteurs

Jan-Peter Bogers en Ron van Gils zijn partners in Bogers van Gils – Strategie • Creatie • Organisatie. Zij bundelen hun krachten vanuit een gemeenschappelijke missie om betekenis, samenhang en daadkracht in organisaties terug te brengen en ze daarmee klaar te stomen voor een dynamische toekomst.


Jan-Peter Bogers
 is adviseur, spreker en trainer, al noemt hij zichzelf liever professioneel bemoeial. Hij neemt graag een kijkje voor en achter de schermen van organisaties. Waarom doen ze wat ze doen? Hebben ze visie, focus en daadkracht? Hij begeleidt organisaties, teams en projecten bij het komen tot visie en vervolgens bij het vertalen van die visie in actie. Soms door een inspirerende en interactieve lezing, soms door trainingen en workshops en soms door een uitgebreid begeleidingstraject. Hij wil organisaties en professionals laten ontdekken dat het vaak niet zo ingewikkeld is als we allemaal denken. Hierover schreef hij het boek Versimpelen, Projecten realiseren zonder gedoe, dat in 2014 werd genomineerd voor Managementboek van het Jaar.

Jan-Peter maakt grote en abstracte begrippen en processen zoals vernieuwing, verandering, ontwikkeling, teamsamenwerking of leiderschap graag concreet, overzichtelijk en tastbaar. Door middel van een scherpe analyse en een creatieve blik komt hij snel tot de kern van een vraagstuk, waarna de antwoorden op de vragen die je hebt opeens logisch en uitvoerbaar worden.


Ron van Gils
 is identiteitsmarketeer en designer. Hij noemt zichzelf Business Creative om binnen organisaties de vrije rol te kunnen pakken. Zo werkt hij als sidekick naast leiders van organisaties, met wie hij snel tot de kern van de zaak komt. Zijn stijl is holistisch, inspirerend en uitdagend. Zijn rol is die van de vernieuwer, met expertise op creativiteit en organisatie-verhalen. Zijn focus op betekenisgeving: “Dat is waarom mensen van je kopen en bij je willen werken”. Je komt hem vooral tegen bij verandertrajecten of herpositioneringen. Waar hij teams en professionals binnen de gestelde kaders anders leert denken en doen. Als designer is hij in staat de toekomst van organisaties te visualiseren. Dat helpt bij het inzetten van de vernieuwing.

Ron: “Goed leiderschap behoort zich te richten op primaire acties die voortkomen uit een fundamentele visie (Oerverhaal). Een organisatie moet zodanig gefaciliteerd en vormgegeven worden dat al deze primaire acties waargemaakt kunnen worden. Voorwaarde hierbij is dat iedereen de ruimte krijgt, de visie begrijpt, aankan én daardoor zijn verantwoordelijkheid durft te nemen.”

 

Naar boven