Tools voor ketens en netwerken

Praktijkvoorbeelden en instrumenten voor de zorg en ondersteuning

mw. M. Minkman

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Samenwerken in ketens en netwerken wordt steeds belangrijker om de burgers die het nodig hebben hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden voor een optimale kwaliteit van hun leven. Goede samenwerking tussen al de spelers die hieraan bijdragen op de verschillende levensdomeinen is hiervoor nodig. Maar hoe pak je dat aan?

Het boekje biedt inspiratie en concrete hand-vatten voor iedereen die de samenwerking in ketens en netwerken wil vormgeven of verder wil verbeteren. Het gevalideerde OntwikkelingsModel voor Ketenzorg is hierbij het vertrekpunt. In het boekje vind je 18 praktische tools en 9 praktijkvoorbeelden van organisaties die succesvol werkten aan ketenzorg.

Een selectie van de 18 tools
• Business case maken
• Zelfevaluatie op basis van het OMK-model
• Casusbespreking
• Doelgroep in kaart brengen
• Multidisciplinair samenwerken
• Netwerkanalyse
• Positionering ketencoördinator
• Visie en ambitie bepalen

De 9 bouwstenen uit het model die van belang zijn voor ketenzorg zijn de kapstok voor de goede voorbeelden en praktische tools in dit boek waarmee je zelf aan de slag kunt.

Ook verkrijgbaar als E-book. Bestel het E-book hier.

Auteurs: mw. M. Minkman, Lidewij Vat en Stannie Driessen

Naar boven