Totaalpakket ondernemingsraad

Ontwikkel jouw or met het Totaalpakket ondernemingsraad!

Omschrijving

Ontwikkel jouw or met het Totaalpakket ondernemingsraad!

Met de integrale aanpak van dit complete pakket ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor optimaal or-werk.

Het Totaalpakket ondernemingsraad bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Competentiescan & ontwikkelplan
  De ondernemingsraad moet op vele terreinen over de nodige expertise beschikken om een goede gesprekspartner van de bestuurder te zijn. Daarnaast kan een goed opgeleide ondernemingsraad een constructieve bijdrage leveren aan de organisatie.
  Om vast te stellen waar de kracht en de verbeterpunten van de ondernemingsraad uit bestaan bieden we in samenwerking met tri-plus een aanpak aan die begint met het in beeld brengen van de competenties van de leden van de ondernemingsraad met een competentiescan met de naam: de OR-selfie.
 2. Competentiescan: OR-selfie
  De OR-selfie is een webbased vragenlijst waarmee je inzicht krijgt in het kennisniveau en de competenties van de leden van de ondernemingsraad. Scherp, realistisch en met oog op de toekomst. Het is een analyse, een nulmeting. Er blijkt bijvoorbeeld uit hoe efficiënt de or samenwerkt en invloed uitoefent. De OR-selfie maakt verbeterpunten zichtbaar die een goede basis vormen voor een op maat gesneden ontwikkelroute van de ondernemingsraad.
 3. Adviesgesprek met ontwikkelplan
  Van dit onderzoek ontvang je een uitgebreide rapportage met een advies voor het ontwikkelplan voor jouw ondernemingsraad. Deze rapportage lichten we nader toe in het adviesgesprek dat de start vormt van de ontwikkelroute van jouw ondernemingsraad naar een optimaal functioneren.
 4. Basisbibliotheek
  Kennis van wet- en regelgeving en informatie over actuele ontwikkelingen zijn onontbeerlijk om je or-werk te ondersteunen. Hiervoor bieden we de onderstaande uitgaven aan die gezamenlijk de ideale Basisbibliotheek voor de or vormen:

*WOR in de praktijk (online): € 99,00
*Praktijkboek arbeidsomstandigheden: €  64,95
*Vakblad OR informatie digitaal: € 205,00
Totale waarde Basisbibliotheek: € 368,95

Interesse?
De prijs voor het Totaalpakket ondernemingsraad (Compententiescan & ontwikkelplan + Basisbibliotheek) bedraagt slechts € 750,- (ex BTW).

Neem voor kennismaking met de integrale aanpak van OR informatie contact op met:
Roel van Rijk
Uitgever
roelvanrijk@vakmedianet.nl
088-5840926

Naar boven