Tussenpersoon zonder provisie

Visie op een toekomstbestendig businessmodel voor financieel adviseurs

Dr. Fred de Jong

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Zonder financiële producten kan de economie niet draaien. Bedrijven kunnen niet ondernemen als ze de risico’s niet op de een of andere manier kunnen afdekken. Hetzelfde geldt voor particulieren. Ondanks dat de reputatie van de sector geleden heeft onder schandalen als de woekerpolisaffaire en de financiële crisis, vertegenwoordigt deze een grote economische en maatschappelijke waarde.

De positie van de tussenpersonen in de financieeladviesmarkt is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Steeds meer verzekeraars bieden hun producten direct aan klanten aan, consumenten gebruiken steeds vaker vergelijkingssites en sluiten producten zonder tussenkomst van een financieel adviseur af. Daarbij heeft het door de overheid opgelegde provisieverbod bij complexe producten en de aangescherpte regelgeving grote consequenties gehad voor de praktijk van het intermediair.

Is er nog een toekomst voor tussenpersonen? Hoe kunnen zij succesvol zijn en blijven in een turbulente marktomgeving? Tussenpersoon zonder provisie geeft antwoord op deze vragen. In dit boek presenteert de auteur een nieuw businessmodel voor de branche. Een model waarin financieel adviseurs onafhankelijk zijn en zij hun klanten integraal en optimaal kunnen adviseren.

Het boek gaat in op thema’s als hybride dienstverlening, integraal advies, onafhankelijkheid en klantintimiteit. Het inspireert en geeft adviseurs tips voor het maken van strategische keuzes, zodat zij hun bedrijf ‘toekomstbestendig’ kunnen maken. Hiervoor, zo legt de auteur uit, moeten zij wel afscheid nemen van het provisiemodel, want de tussenpersoon van de toekomst werkt provisieloos.

Tussenpersoon zonder provisie zet tussenpersonen aan tot nadenken over de toekomst van hun bedrijf en biedt concrete handvatten om met het ‘provisieloze’ model aan de slag te gaan. Banken, verzekeraars, serviceproviders, beleidsmakers, toezichthouders en andere geïnteresseerden vinden in dit boek waardevolle informatie die meer inzicht verschaft in de werking van de financieeladviesmarkt en over de rol van de financieel tussenpersoon daarin.

 

Over de auteur:

Dr. Fred de JongDr. Fred de Jong is onafhankelijk onderzoeker en consultant en is gespecialiseerd in de financieeladviesmarkt. Zijn missie is om de financieeladviesmarkt begrijpelijk te maken. Hij publiceert regelmatig in landelijke en vakmedia, houdt presentaties en verzorgt sessies over actualiteiten in de financieel adviesmarkt. De Jong is verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies en geeft colleges aan de UvA Master Verzekeringskunde. In 2010 promoveerde hij op zijn proefschrift Marktfalen bij tussenpersonen. De Jong heeft meer dan 16 jaar ervaring in de financieeladviesmarkt, waarvan ruim 6 jaar zelfstandig ondernemer.

Naar boven