VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick (abonnement)

Rekenmodule voor beter beveiligingsplan

Piet de Haan

Omschrijving

VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick

Met de verbeterde VRKI RisicoClassificatie (RC) Uitgebreid bepaalt u de inbraakrisico’s en ziet u welke passende maatregelen nodig zijn. U stelt op een eenvoudige manier de juiste risicoklasse vast voor een woning, bedrijf of onderwijsinstelling. Op 1 december 2019 is de VRKI 2.0 versie 2020 door het CCV gepubliceerd en mag vanaf die datum worden gebruikt. Er is een overgangstermijn tot 1 april 2020 waarna de VRKI 2.0 versie 2020 de geldende versie is.

De RC gaat uit van de VRKI 2.0 versie 2020. De USB-stick bevat ook de bestaande versie 2017 van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Door het invoeren van een beperkt aantal gegevens, de waarde en attractiviteit van de aanwezige goederen, toont de RC niet alleen de juiste risicoklasse maar geeft ook aan op welke wijze de beveiliging wordt uitgevoerd.

Bij bedrijven wordt de risicoklasse mede bepaald onder welke omstandigheden de attractieve goederen aanwezig zijn, zowel voor eigen gebruik, in een winkel of showroom of in een magazijn. Een tweede t/m de zesde invuloptie (subsystemen) gebruikt u voor een deel van het object met een andere omschrijving, of een andere attractiviteit van goederen en waarde. Immateriële zaken die van toepassing zijn op het risico kunt u meewegen.

BORG- of VEB Beveiligingscertificaat
De geconstateerde risicoklasse geeft de combinaties van samenhangende beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de vereiste niveaus. Als de beveiliging op deze wijze wordt uitgevoerd geeft de RC aan dat er een BORG- of VEB Beveiligingscertificaat kan worden afgegeven. In alle situaties kunt u ook kiezen voor een zogenaamde maatwerk oplossing. Op basis van gelijkwaardigheid maakt u dan het beveiligingsplan.

De opdrachtgever kan aangeven dat er maar een deel van de beveiligingsmaatregelen gewenst zijn of maatregelen op een lager niveau wil laten uitvoeren, of bijvoorbeeld alleen een inbraakalarmsysteem wil laten installeren. De adviseur geeft dan in de RC aan welke maatregelen gewenst zijn. Hierop laat de RC zien dat er een BORG- of VEB Opleveringsbewijs mag worden afgegeven.

Intake-document
Als de gegevens in de RC-module zijn ingegeven is het Intake-document het uitgangspunt voor het op te stellen beveiligingsplan en daaraan gekoppeld Programma van Eisen (PvE).
Er worden concept beveiligingsplannen voor de ontwerper en opdrachtgever aangeboden. In het Intakedocument geeft u het doel van de beveiliging aan zoals inbraakbeveiliging, diefstalbeveiliging, overvalbeveiliging, brandbeveiliging, toegangsbeveiliging en informatiebeveiliging, etc. U kunt zelf teksten en afbeeldingen toevoegen in de bijlagen van uw beveiligingsplan en het PvE. Daarnaast is het mogelijk om een sjabloon te openen voor een Opleveringsrapport wat u kunt personaliseren door uw bedrijfslogo en eigen teksten toe te voegen. Zowel het Intakedocument, het PvE en de concept beveiligingsplannen kunt u in de RC module opslaan als PDF of RTF-bestanden in projectenbeheer en vervolgens uitprinten.

Wat is er veranderd in deze editie ten opzichte van die van 2019?
De wijzigingen in de VRKI 2.0 versie 2020 ten opzichte van de versie 2019 betreffen op hoofdlijnen:
– Toelichting Intakedocument deel A van de VRKI 2.0;
– Het Intakedocument vervult de functie van het PvE;
– Als bijlage de VRKI-kaart 2020;
– Lijst met attractieve goederen is aangepast;
– Operationele definities zijn toegevoegd met o.a. beveiligingsplan, risicoanalyse, schillentheorie, en diverse toelichtingen;
– Organisatorische maatregelen aangevuld / gewijzigd met o.a. sluitronde, buren en omwonende, huisregels en discipline en gebruik App voor in-uitschakelen van de inbraaksignaleringsinstallatie.

Netwerkversie
Er is ook een netwerkversie beschikbaar. Voor informatie hierover neemt u contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: 088 5840888.

Naar boven