VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick (abonnement)

Rekenmodule voor beter beveiligingsplan

Piet de Haan

Omschrijving

VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick

Met de verbeterde VRKI RisicoClassificatie (RC) Uitgebreid bepaalt u de inbraakrisico’s en ziet u welke passende maatregelen nodig zijn. Vorig jaar verscheen onder de noemer VRKI 2.0 een grondig vernieuwde versie. U stelt op een eenvoudige manier de juiste risicoklasse vast voor een woning, bedrijf of onderwijsinstelling.

VRKI 2.0
De RC gaat uit van de VRKI 2.0 versie 2019. De USB-stick bevat ook de bestaande versie 2017 van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Door het invoeren van een beperkt aantal gegevens, de waarde en attractiviteit van de aanwezige goederen, toont de RC niet alleen de juiste risicoklasse maar geeft ook aan op welke wijze de beveiliging wordt uitgevoerd.
Bij bedrijven wordt de risicoklasse mede bepaald onder welke omstandigheden de attractieve goederen aanwezig zijn, zowel voor eigen gebruik, in een winkel of showroom of in een magazijn.
Een tweede t/m de zesde invuloptie (subsystemen) gebruikt u voor een deel van het object met een andere omschrijving, of een andere attractiviteit van goederen en waarde. Immateriële zaken die van toepassing zijn op het risico kunt u meewegen.

BORG- of VEB Beveiligingscertificaat
De geconstateerde risicoklasse geeft de combinaties van samenhangende beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de vereiste niveaus. Als de beveiliging op deze wijze wordt uitgevoerd geeft de RC aan dat er een BORG- of VEB Beveiligingscertificaat kan worden afgegeven. In alle situaties kunt u ook kiezen voor een zogenaamde maatwerk oplossing. Op basis van gelijkwaardigheid maakt u dan het beveiligingsplan.

De opdrachtgever kan aangeven dat er maar een deel van de beveiligingsmaatregelen gewenst zijn of maatregelen op een lager niveau wil laten uitvoeren, of bijvoorbeeld alleen een inbraakalarmsysteem wil laten installeren. De adviseur geeft dan in de RC aan welke maatregelen gewenst zijn. Hierop laat de RC zien dat er een BORG- of VEB Opleveringsbewijs mag worden afgegeven.

Intake-document
Als de gegevens in de RC-module zijn ingegeven is het Intake-document het uitgangspunt voor het op te stellen beveiligingsplan en daaraan gekoppeld Programma van Eisen (PvE).
Er worden concept beveiligingsplannen voor de ontwerper en opdrachtgever aangeboden. In het Intakedocument geeft u het doel van de beveiliging aan zoals inbraakbeveiliging, diefstalbeveiliging, overvalbeveiliging, brandbeveiliging, toegangsbeveiliging en informatiebeveiliging, etc. U kunt zelf teksten en afbeeldingen toevoegen in de bijlagen van uw beveiligingsplan en het PvE. Daarnaast is het mogelijk om een sjabloon te openen voor een Opleveringsrapport wat u kunt personaliseren door uw bedrijfslogo en eigen teksten toe te voegen. Zowel het Intakedocument, het PvE en de concept beveiligingsplannen kunt u in de RC module opslaan als PDF of RTF-bestanden in projectenbeheer en vervolgens uitprinten.

Wat is er veranderd in deze editie ten opzichte van 2018?
Op 1 januari 2019 is de VRKI 2.0 versie 2019 door het CCV gepubliceerd en mag vanaf die datum worden gebruikt.
Vanaf 1 april 2019 is de VRKI 2.0 versie 2019 de geldende versie.

De wijzigingen betreffen op hoofdlijnen:

  • Wijziging van de inhoud en opmaak van het Intake-document;
  • VRKI-kaart 2019;
  • Gewijzigde tabel 4 met de beveiligingsmaatregelen voor bedrijven;
  • Lijst met attractieve goederen aangepast gemerkt met een;
  • Wijziging in tabel 3.1 en 3.4 (bouwkundige maatregelen) en aangepaste tekst artikel 3.3;
  • Wijzigingen in tabel 6.1 en 6.4 (elektronische maatregelen) een aangepaste tekst;
  • Bijlage 1: Kwalificaties Bouwkundige inbraakwerendheid, Rolluiken, Rolhekken en Schaarhekken is verwijderd (is een verwijzing naar normen en definities in deel B van de VRKI 2.0 geworden);
  • Ontwerpmodule inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen versie 2019 is toegevoegd;
  • Concept onderhoudscontract toegevoegd;
  • Concept Autorisatieformulier up- en downloaden toegevoegd.

Netwerkversie
Er is ook een netwerkversie beschikbaar. Voor informatie hierover neemt u contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: 088 5840888.

Naar boven