Varen in de Mist

Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Varen in de mist is een zelfhulpboek voor eindverantwoordelijke managers, leidinggevenden en bestuurders die zichzelf zien als schipper aan het roer van een organisatie in woelige tijden. De omstandigheden waarin de organisatie verkeert zijn complex, onduidelijk en moeilijk te voorspellen. De markt is als de zee die geeft en neemt. Verantwoord leiderschap en doordacht risicomanagement houden het schip op koers en geven de organisatie in die dynamiek toekomst. Organisaties besturen en leidinggeven aan collega’s in onduidelijke tijden vraagt veel van leading figures. Actief en flexibel zijn, vernieuwen en moderniseren, anticiperen en inspireren. In dit werkboek krijgt u grond onder de voeten om met moderne leiderschapstechnieken de risico’s van onvoorspelbare omstandigheden te managen. U krijgt kennis en inzichten om uw positie op de zeekaart te bepalen. Die kennis is verpakt in compacte conceptuele modellen die u in één oogopslag kunt lezen. Aan de hand van casuïstiek komen deze modellen tot leven. Ook worden er vragen aangereikt waarmee u de modellen met uw medebestuurders
bespreekt en ontdekt in hoeverre u op dezelfde golflengte zit.

Leiderschap wordt meesterschap. Leer te Varen in de mist als u – te maken heeft met unieke, onoverzichtelijke en complexe economische
omstandigheden

  • behoefte heeft aan moderne leiderschapstechnieken en conceptuele modellen die praktisch toepasbaar en bruikbaar zijn
  • wilt weten wat u als leidinggevende of bestuurder kunt doen doen om een organisatie en haar teams zonder al te veel averij door onzekere omstandigheden te loodsen
  • risicovolle keuzes moet maken en daarin afhankelijk bent van medebestuurders en/of andere belanghebbenden

Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis (1972)
Hoogleraar, auteur, spreker en adviseur
Op het gebied van leiderschap en talent in organisaties is Lidewey van der Sluis al jaren een spraakmakende hoogleraar en een inspirerende spreker. Zij is toonaangevend in haar vakgebied en weet haar kennis met flair en overtuiging over te brengen. Lidewey heeft internationale allure door haar werk in Nederland aan de Nyenrode Business Universiteit en in Zuid-Afrika aan de North-West University en University of
Stellenbosch Business School. Al vele jaren geeft zij interactieve masterclasses voor HR-professionals en leidinggevenden. Tevens adviseert zij op verzoek besturen en directies van grotere en internationale organisaties. Lidewey is (mede-) auteur van tal van managementboeken en heeft ruim 200 nationale en internationale publicaties op haar naam staan.

Naar boven