Verdraaide organisaties

Terug naar de bedoeling

Wouter Hart

Omschrijving

Beheersbaarheid is een manier van denken en organiseren die diep in ons zit, maar die steeds vaker leidt tot inefficiënte bedrijfsvoering en slechte dienstverlening. Bovendien schieten we door deze manier van denken steeds meer in een kramp. Wouter Hart ging op zoek naar het denkpatroon achter onze huidige manier van organiseren. Dit boek beschrijft de uitkomst van deze zoektocht.

Organisaties zijn ‘verdraaid’ als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van onnatuurlijke managementlogica. Dit boek laat zien hoe je betere resultaten kunt behalen op een manier die nog veel geld bespaart ook.

Er komen principes aan de orde als:

  • High trust – low tolerance
  • De performancecirkel
  • Uitgaan van variatie
  • De werking van de bedoeling als magneet

Auteur Wouter Hart biedt een nieuw houvast aan iedereen die met minder krampachtige beheersbaarheid betere resultaten wil halen. Het boek bevat vele herkenbare voorbeelden, indringende inzichten en een krachtig nieuw basismodel, dat hij in gesprek met Marius Buiting ontwikkelde.


Extra bestelinformatie:
Vraag hier een docentexemplaar aan voor het hoger onderwijs.
Neem hier contact op voor staffelkorting bij grote bestellingen.
Bestel het e-book van Anders Vasthouden.


Over de auteur

Over de auteur
Wouter Hart (1977) is oprichter/adviseur bij Verdraaide organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheersbaarheid betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Meer op verdraaideorganisaties.nl,

Het boek is ook als e-book te bestellen of kom naar het Event Verdraaide Organisaties!

Naar boven