VMT Voedingsmiddelenjaarboek 2020 met Ingrediëntenwijzer

Omschrijving

Voedingsmiddelenjaarboek 2020 met Ingrediëntenwijzer

In het Voedingsmiddelenjaarboek kunt u informatie vinden van vele – voor de voedingsmiddelenindustrie belangrijke – instellingen of bedrijven.  

Zo wordt in het eerste deel algemene informatie verstrekt over organisaties en instellingen in zowel Nederland als België. U kunt daar de gegevens opzoeken van bijvoorbeeld ministeries en belangen- en beroepsorganisaties.  

Vervolgens kunt u in het tweede deel de adresgegevens vinden van Nederlandse onderzoeksinstellingen, instanties die voorlichting geven en organisaties die zich bezig houden met voedselveiligheid.  

Wilt u juist meer informatie over instanties die onderwijs en scholing geven op het gebied van de levensmiddelen (in de ruimste zin) dan vindt u daar meer over in deel 3. Overigens wordt in datzelfde deel ook ruimschoots aandacht besteed aan de scholingsmogelijkheden in België.  

In de delen 4 en 5, zijn respectievelijk de levensmiddelen producerende bedrijven vermeld en is de toeleveringsindustrie in kaart gebracht. De bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zijn gerangschikt per branche. Van de toeleverende sectoren zijn diverse overzichten opgenomen met daarbij de adresgegevens. Het gaat om fabrikanten van machines, apparatuur en toebehoren en van analyses en laboratoriumbenodigdheden alsook advies- en ingenieursbureaus 

Ingrediëntenwijzer 

De leveranciers van ingrediënten en grondstoffen zijn te vinden in het andere deel van dit 2-in-1 boek, namelijk VMT’s Ingrediëntenwijzer. Daar zijn overzichten opgenomen van de grondstoffen en additieven die worden geleverd met daarbij de adresgegevens van de leveranciers. Bovendien vindt u in dit gedeelte van het boek de laatste stand van zaken in de additievenwetgeving overzichtelijk bijeen gebracht, inclusief E-nummerlijsten in de verschillende EU-talen.  

De gegevens van de toeleverende industrie van machines, apparatuur, toebehoren, laboratoriumbenodigdheden, analyses, ingrediënten en grondstoffen alsook advies- en ingenieursbureaus zijn in dit handzame boek snel te vinden. Toch kan digitaal zoeken een aanvulling zijn. Daarom is deze informatie ook op internet te raadplegen. De online versie (het Leveranciersregister) is te vinden op VMT.nl 

Naar boven