Waardegerichte inkoop

Inkoop op strategisch niveau

Gerco J. Rietveld

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Waardegerichte inkoop
Inkoop op strategisch niveau

Bedrijven en publieke organisaties staan voor ongekende uitdagingen, nu de wereld om ons heen zo sterk en zo snel aan het veranderen is. Businessmodellen en -strategieën van een paar jaar geleden, zijn nu alweer verouderd. Business-as-usual is de dood in de pot.

Temidden van al dat geweld hebben bestuurders maar twee handvatten om hun organisatie toekomst-proof te maken: het zo goed mogelijk voorzien in klantwaarde en in maatschappelijke waarde.

Een organisatie redt dat niet op eigen kracht. Het inzicht groeit dat leveranciers goed zijn voor twee derde van de waardecreatie, zowel voor de klant als de maatschappij. Om succesvol te zijn en te blijven is nauwe samenwerking met andere organisaties nodig. Dát maakt inkoop business critical, nog meer dan andere functies die al langer comfortabel op het strategisch niveau bivakkeren.

Inkoop is een prachtvak en voortdurend bezig zich verder te professionaliseren. Maar het organische groeipad van inkoop verloopt te moeizaam en te traag. Alleen een regelrechte transformatie van inkoop kan ervoor zorgen dat we inkoop up-to-speed brengen met de veranderingen in de buitenwereld en de uitdagingen waar onze organisatie voor staat. Inkoop verdient in het huidige tijdsgewricht een serieuze rol op strategisch niveau. Dit boek reikt daarvoor de bouwstenen aan.

Het boek Waardegerichte inkoop biedt:
– Inzicht in datgene wat de groei van inkoop in de weg zit;
– Hoe de stap te maken van het inkopen van goederen en diensten naar het kopen van waarde;
– Het ontwikkelen van strategieën om leveranciers te laten bijdragen aan klantwaarde en maatschappelijke waarde;
– Het versterken van het prestatievermogen van je eigen organisatie door van leveranciers businesspartners te maken;
– Grootschalige sloop en herbouw van inkoop is noodzakelijk om het strategische niveau te bereiken.

Het eerdere boek van deze auteur, Inkoop, een nieuw paradigma, maakt inkoop meer businessgedreven. Dit boek maakt inkoop strategisch.

Over de auteur:
Gerco Rietveld was oprichter en directeur van het eerste inkoopadviesbureau in Nederland. Nu is hij als zelfstandig strategist actief voor een grote verscheidenheid aan organisaties, zowel privaat als publiek. Hij houdt zich hier vooral bezig met strategieontwikkeling, zowel voor de business zelf als voor inkoop (met de zogenaamde OGSM-methodiek). Naast dit advieswerk ben is hij trainer, coach en veelgevraagd spreker. Zijn boek Inkoop, een nieuw paradigma werd uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2010.

Naar boven