WOR, Wet op de ondernemingsraden 2017

tekst & commentaar

mr. L.I. Hofstee

Omschrijving

Omschrijving
De belangrijkste wijziging in 2016 voor de medezeggenschap is de uitbreiding van het instemmingsrecht terzake pensioenovereenkomsten. Artikel 27 lid 1 sub a is gewijzigd, evenals lid 7. Voorts is artikel 31f ingevoerd. Kort gezegd heeft de ondernemingsraad nu instemmingsrecht bij elke vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling tenzij de pensioenregeling in een cao is vastgelegd of het een bedrijfstakpensioenregeling betreft.

Daarnaast is eindelijk de Wet Huis voor klokkenluiders ingevoerd. In dat kader is artikel 27 nog verder uitgebreid, namelijk met een nieuw sub m, waarin is opgenomen dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft met betrekking tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

Naast uitgebreide toelichtingen op deze wijzigingen is deze uitgave geheel up to date gemaakt. Jurisprudentie is verwerkt, wetsvoorstellen zijn toegevoegd en eerdere wijzigingen zijn nader uitgewerkt door ervaringen uit de praktijk te verwerken.

Je voordeel:

  • elk artikel wordt afgesloten met een duidelijke toelichting;
  • het maakt de WOR makkelijk toepasbaar op je dagelijks functioneren;
  • de wettekst in handige pocket, handig voor in je tas.

Achtergronden auteur:
Mmr. L.I.Hofstee is verbonden aan Boontje Advocaten arbeidsrecht te Amsterdam.

Doelgroep:
OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Naar boven