WOR Wet op de ondernemingsraden 2022

Tekst en commentaar

mr. L.I. Hofstee

Omschrijving

De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2022 is geheel up-to-date gemaakt. Naast de uitgebreide toelichtingen is ook de jurisprudentie bijgewerkt en eerdere wijzigingen zijn nader aangevuld door ervaringen uit de praktijk te verwerken.

De rechtspraak blijft boeien in het medezeggenschapsrecht. Veel uitspraken dit jaar over het instemmingsrecht zoals vermeld in artikel 27 WOR, vervangende toestemming van de kantonrechter, de belangenafweging en de termijn waarbinnen de ondernemingsraad de nietigheid moet inroepen. Daarnaast interessante overwegingen van rechters over de medezeggenschapsstructuur die ten dienste moet staan van een goede toepassing van de WOR en over de verdere inperking van het adviesrecht van de ondernemingsraad ingeval van het politiek primaat.

De wetsvoorstellen, die per 1 januari ingaan, het aanpassen van de termijnen voor het actief en passief kiesrecht en de mogelijkheid om commissies voor het grootste deel te laten bestaan uit personen die geen lid van de ondernemingsraad zijn, worden in de toelichting bij de betreffende artikelen behandeld.

De voordelen op een rij:

*elk artikel wordt afgesloten met een duidelijke toelichting;

*het maakt de WOR makkelijk toepasbaar in je dagelijkse or-praktijk;

*de wettekst in handige pocket, handig voor in je tas.

Achtergronden auteurs:
Mevrouw mr. L.I.Hofstee is verbonden aan DingemansVanderkind te Amsterdam.

Doelgroep:
OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Naar boven