WOR Wet op de ondernemingsraden 2023

Tekst en commentaar

mr. L.I. Hofstee

Omschrijving

De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2023 is geheel up-to-date gemaakt. Naast de uitgebreide toelichtingen is ook de jurisprudentie bijgewerkt en eerdere wijzigingen zijn nader aangevuld door ervaringen uit de praktijk te verwerken.

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de behoefte ontstaan om toegang tot de medezeggenschap eenvoudiger te maken. Er zijn daarom wijzigingen doorgevoerd in artikel 1 en artikel 6 met betrekking tot de definitie van in de onderneming werkzame personen. Personen die werkzaam zijn in de onderneming kunnen voortaan na 3 maanden al gebruik maken van het recht om te kiezen of om gekozen te worden. Uitzendkrachten worden voortaan na 15 maanden aangemerkt als in de onderneming werkzame personen waardoor zij na 18 maanden gebruik maken van het actieve en passieve kiesrecht.

Ook is het voortaan mogelijk om vaste commissies in te stellen waarin grotendeels medewerkers uit de onderneming vertegenwoordigd zijn. Voorheen moest de meerderheid uit OR-leden bestaan. Hierdoor wordt
het eenvoudiger om medewerkers in de onderneming bij de medezeggenschap te betrekken.

De voordelen op een rij:

*elk artikel wordt afgesloten met een duidelijke toelichting;

*het maakt de WOR makkelijk toepasbaar in je dagelijkse or-praktijk;

*de wettekst in handige pocket, handig voor in je tas.

Achtergronden auteurs:
Mevrouw mr. L.I.Hofstee is verbonden aan DingemansVanderkind te Amsterdam.

Doelgroep:
OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Naar boven