Zorg en zeggenschap

Verschijnt 5x per jaar

Omschrijving

Zorg & Zeggenschap is het officiele orgaan van het LOC, Landelijk Overleg Cliëntenraden. Het magazine richt zich op cliëntenraden in zorgcentra, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, GGZ sector, revalidatie en thuishulp. Het vakblad is de spreekbuis voor alle cliënten in de zorg. Met als uitgangspunt het leveren van waarde-volle zorg en eigen regie voor clienten.

Het magazine Zorg & Zeggenschap verschijnt 4 keer per jaar en besteedt aandacht aan zaken als participatie, versterking, medezeggenschap in netwerken, zelforganisatie en diversiteit in zeggenschap.

Naar boven