CPM: Sturing van strategie tot werkvloer

Controlling en Auditing in de Praktijk nr. 88

Fred Conijn (red.)

Omschrijving

Het management is de laatste jaren overspoeld door concepten als ABC, BSC, VBM, XBRL en regelgeving als IFRS, COSO, Basel II, SAS70 en Solvency. Het heeft de sturing niet verbeterd. De verwarring is eerder toegenomen. Ongewenst gedrag is blijven bestaan. Toezeggingen resulteren niet in daden en men wordt daar niet op aangesproken. Wat is de oorzaak?

Bij de implementatie is er geen aandacht besteed aan de verbinding:

  • chronologische verbinding: de strategieformulering, planning, monitoring en bijsturing sluiten niet op elkaar aan;
  • horizontale verbinding: verschillende afdelingen werken niet samen
  • verticale verbinding: de vertaling naar de impact op de werkvloer blijft vaag

Daarnaast hebben managers moeite met de ‘zachte kant’ van het sturen. Zij vinden het moeilijk om het gedrag van hun medewerkers te be├»nvloeden.

Alle belangrijke aspecten van sturing komen in dit boek aan de orde. De auteurs zijn ervaringsdeskundigen. De belangrijkste doelgroep is het management. Daarnaast is het relevant voor hun adviseurs zoals controllers, informatiemanagers, HR managers en projectmanagers.

Naar boven