Credit management software

Van inventarisatie tot operationeel

Praktijkreeks Administratie nr. 16

dhr. Marcel Wiedenbrugge

Omschrijving

Omzet is pas daadwerkelijk omzet als de klant heeft betaald. Maar de ene klant betaalt sneller dan de andere. En sommige stellen hun betaling zo lang mogelijk uit of betalen helemaal niet. Effectief credit management zorgt voor inzicht in en sturing op het betalingsrisico en betalingsgedrag van klanten. Dat inzicht leidt uiteindelijk tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van omzet, cashflow en werkkapitaal.

Was credit management tot voor kort nog het exclusieve ‘verlengstuk’ van de financiĆ«le afdeling, tegenwoordig krijgt het steeds vaker bedrijfsbrede aandacht. Vooral de relatie met sales wordt meer en meer onderkend. Maar om daadwerkelijk een effectief credit management beleid te kunnen voeren, is het gebruik van ondersteunende software onontbeerlijk. En daarover ontbreekt het in veel organisaties aan kennis en kunde. Dit boek voorziet daarom in een grote behoefte.

Credit management software is een praktisch boek voor iedere ondernemer. De kennis is direct toepasbaar in de organisatie, zodat u uw processen op een efficiĆ«nte en effectieve manier kunt inrichten, controleren en waar nodig bijsturen. Het boek staat vol met handige tips, praktische adviezen, schema’s en checklists. En nieuwe ontwikkelingen en trends komen aan de orde.

Naar boven