De fraudeaangifte

Startpunt voor een succesvolle strafrechtelijke belangenbehartiging

Piet van Gelder

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De financiële sector wordt steeds meer met uiteenlopende vormen van fraude geconfronteerd. Het strafrecht maak het niet alleen mogelijk om frauduleus gedrag te bestraffen, maar ook om het (financieel) benadeelde slachtoffer tegemoet te komen. Ook reikt het strafrecht de financiële instelling de helpende hand als het gaat om het verhalen van de schade op de dader. In de praktijk blijkt de samenwerking tussen overheid en private sector weerbarstiger te zijn dat de theorie en het beleid. Vooral de aansluiting van privaat onderzoek op de opsporing en vervolging loopt niet altijd vlekkeloos. Onbekendheid met het aangifteproces en lacunes in de afstemming van werkprocessen staan efficiënte fraudebestrijding in de weg.

De fraudeaangifte geeft functionarissen, werkzaam bij financiële instellingen, handvatten bij de voorbereiding en het daadwerkelijke doen van aangifte bij opsporingsinstanties. Het boek beschrijft wat je moet doen om een strafrechtelijke afdoening van fraude te laten voldoen aan de belangen van de gedupeerde. De vele mogelijkheden worden in klare taal en met veel praktijkvoorbeelden uitgelegd en flowcharts helpen bij het stapsgewijs doorlopen van specifieke procedures.

Vanuit verschillende achtergronden en ervaringen binnen zowel de publieke als private sector bundelen de auteurs hun kennis over de fraudeaangifte voor degene die namens een financiële instelling bij de politie aangifte gaat doen (of daarover adviseert). De fraudeaangifte is een naslagwerk dat onmisbaar is voor eenieder die zich professioneel met de aangiftepraktijk bezighoudt in de private of publieke sector.

Over de auteurs

Bregje De Lannoy-Walenkamp verzorgt sinds 1992 trainingen op het gebied van schriftelijke communicatie. Eerst als trainer bij diverse opleidingsinstituten en vanaf 2002 met haar eigen bureau, DeLanWa Training & Tekst. Daarnaast is zij auteur van enkele boeken, waaronder Correspondentie Support en Digitale nieuwsbrieven maken.

Piet van Gelder is sinds 2012 eigenaar van Van Gelder Training & Advies. Hij geeft trainingen op het gebied van onder meer communicatieve en sociale vaardigheden, security awareness, fraude awareness en onderzoeksvaardigheden. Van Gelder heeft bijna zestien jaar gewerkt als rechercheur bij de politie en zeventien jaar als particulier onderzoeker in het bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij diverse opleidingen ontwikkeld, onder meer voor fraudeonderzoekers. Als senior onderzoeker bij een verzekeringsmaatschappij heeft hij gedurende vijf jaar zijn onderzoekskennis en -vaardigheden in de verzekeringswereld mogen toepassen.

Ton Haen is een pionier in de aanpak van verzekeringsfraude in Nederland. Hij stond aan de wieg van het fraudebeleid van Interpolis en het integriteitsbeleid van Achmea. Haen heeft daar operationeel leidinggegeven aan het fraudebestrijdingsteam. Hij is auteur en docent van diverse cursussen op het terrein van fraudebeheersing en
(mede)auteur van publicaties op het terrein van informatiedeling, fraudebeheersing en interne onderzoeken.

Gerard Blonk verzorgt sinds 2000 vanuit zijn bedrijf ForensicPlaza uiteenlopende trainingen in besluitvormingstechnieken voor een effectieve criminaliteitsbeheersing, bedoeld voor leidinggevenden en uitvoerenden in de private en de publieke sector. Daarvoor was hij vele jaren werkzaam als onder meer als officier van justitie, plv. strafrechter, onderwijsmanager en directeur van de Rechercheschool Zutphen en politieofficier in het toenmalige Korps Gemeentepolitie Apeldoorn. Daarnaast vervulde hij uiteenlopende maatschappelijke en bestuurlijke nevenfuncties en schreef hij tientallen artikelen en boeken.

Naar boven