Handboek risicomanagement

ERMplus: een praktische toepassing van COSO ERM

drs. Urjan Claassen RA RE CIA

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Er is groeiende belangstelling voor het beheersen van risico’s, zeker in tijden van crisis. Het Handboek risicomanagement is geschreven voor alle betrokkenen bij dit vakgebied en beschrijft een praktische methodiek voor het inrichten van integraal risicomanagement. Het boek is gebaseerd op de principes van het COSO ERM-model en biedt concrete handvatten voor het identificeren en beheersen van risico’s op strategisch en procesniveau.

Daarnaast beschrijft het boek praktische aanvliegroutes voor het implementeren van risicomanagement, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de specifieke rollen van betrokken functionarissen en afdelingen. Tot slot biedt het boek een verfrissende analyse van de kredietcrisis, de relatie hiervan tot risicomanagement en geeft het een duidelijke toekomstvisie weer rondom de ontwikkeling van het vakgebied.

Naar boven