De Accountant-In-Business en Fraude

Omschrijving

Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiële keten, dus ook de accountants in business, fraude kunnen signaleren en zo nodig daaraan opvolging geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude te volgen. Met uitzondering van de accountants die in 2017 al de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd. De training voldoet aan de eisen die de NBA hieraan stelt.

Waarom moet ik dit programma volgen?

  • Fraude is een verplicht PE-onderwerp, met de deelname aan deze training haalt u 6 PE-punten.
  • U vergroot uw begrip van fraude risico factoren.
  • Deze training biedt u kennis en handvaten bij het signaleren van fraude risico factoren en stelt u in staat daar opvolging aan te kunnen geven.
  • Deelnemers worden in staat gesteld eigen ervaringen en voorbeelden te delen en van elkaar te leren.
  • De training is praktijkgericht opgezet, toegespitst op uw eigen sector met de voor de deelnemers herkenbare casuïstiek.

Na deze training bent u zich onder andere meer bewust van wat het maatschappelijk verkeer van u als accountant in business verwacht ten aanzien van fraude (risicofactoren). Daarnaast wordt uw begrip over fraude en frauderisicofactoren verdiept. U werkt aan uw vaardigheden in het onderkennen en bespreekbaar maken van frauderisico’s en is er ruime aandacht voor het omgaan met dilemma’s.

Programma

09:30 – 09:45 Introductie en voorstellen
09:45 – 10:00 VGBA rol en verantwoordelijkheden binnen Governance

•    Rol en verantwoordelijkheid van de AIB

10:00 – 11:00 Detectie en preventie

•    Frauderisicofactoren
•    Herkennen van signalen
•    Herkennen fraudeurs en fraudedriehoek
•    Preventie

11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:30 Vermoeden van of daadwerkelijk fraude

•    Hoe aan de orde stellen binnen de organisatie
•    Wet- en regelgeving
•    Rol openbaar en intern accountant
•    Wat te doen bij vastlopen, inschakelen vertrouwenspersoon?

12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:30 De organisatie

•    Waar staat je organisatie op het gebied van integriteit/fraude?
•    Hoe transparant is je organisatie?
•    Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld?

14:30 – 14:45 Pauze
14:45 – 16:45 Bespreekbaar maken en dilemma’s

•    Aan de hand bestaande of ingebrachte casuïstiek

16:45 – 17:00 Evaluatie en afronding

Docenten

Ruud Snoeker 

Ruud Snoeker is register accountant (in business) en sinds 2001 docent en sinds 2007 als director Program Internal Control Accountancy verantwoordelijk voor één van de hoofdvakken (Interne Beheersing of Internal Control) van de Post initiële opleiding Accountancy aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Ruud is daarnaast docent Governance & Control bij de Post initiële opleiding Certified Public Controlling voor publieke en maatschappelijke organisaties (ESAA).

Gert-Jan Spenkelink 

Gert-Jan is bedrijfskundige met een achtergrond  als manager in de financiële detachering. Vanuit die functie is hij sinds 2005 werkzaam als adviseur, facilitator en trainer voor financials en accountants die zich willen ontwikkelen tot volwaardig gesprekspartner voor hun klanten. Gert-Jan werkt als (vaardigheids)docent voor het NBA en is als part time docent verbonden aan de EMFC van Erasmus Universiteit op het onderdeel Controller skills.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven